een grond van sinopel (fig. 71). Vair moet. een kostbaar bontwerk voorstellen, al zult U het er zo een twee drie niet uit opmaken. Het zou ontsproten kunnen zijn aan het brein van de kunstenaar Escher. Het vair wordt gevormd door een serie "klok jes" van' azuur en zilver, die om en om tegen elkaar zijn gelegd. Het eerste (halve) "klokje" moet van zilver zijn. Het verloop van de schildvoet is wille keurig en doet zich voor zoals de schildrand het af snijdt. Er bestaan nog andere soorten;vair, doch die worden slechts besproken voor zover ze aan de orde zijn. Dat geldt ook voor een ander bontsoort s herme lijn, dat wat style ring betreft nog wel aan het ori ginele product herinnert. Het wapen van Ellewoutsdijk (fig..,72) is gelijk aan dat van Borssele, maar de dwarsbalk is beladen met een Sint Andrieskrufsvan keel, aan weerszijden ver gezeld van het getal 11, van hetzelfde. Het schild gedekt met een gouden kroon van vijf bladeren. Wat de aan runen herinnerende tekens in de zilveren balk voorstellen, is niemand duidelijk. Het wapen van Kortgene (fig. 73) luidt: Gepaald van zes stukken zilver en sabel met een schildhoofd van azuur, beladen met drie zespuntige sterren van goud. Het zal U opvallen, dat hier niet gesproken wordt van palen, doch van "gepaald"'. Zodra nl. het aantal stuk ken even is, spreekt men van "gepaald" (of gedwars- balkt, gekeperd, geschuinbalkt)Daardoor zullen het begin- en het eindstuk altijd van kleur verschillen. Zeer eenvoudig is ook het wapen van Stavenisses van zilver met een schildhoofd van keel (fig. 74-). Reeds in de 12de eeuw is er sprake van ridders'van Stavenisse, dat oorspronkelijk een eiland geweest moet zijn. De oude naam Stavnesse of Staafnesse heeft de zelfde uitgang als Hontenisse (schorren aan de Honte?) Renesse (Riedenesse vochtige rietland?) en Scherpe- nisse (scherpe, harde schorren?). De uitgang -nesse zou in dit verband dus moeten wijzen op vochtige, dras sige grond. Het eerste gedeelte van de naam zou dan betrekking hebben op de naam van de dondergod Stavo. Volgens Dr. J. de Vries zou Stave nisse geweest zijn

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1964 | | pagina 3