- 68 - schiereiland Stuyvesant, dat zich opvallend ver in zuidelijke richting uitstrekte, 'zegt te dezen toch ook wel wat, HINKELEN0IRTG s Hinkelenoord, Hinkelnoirt, Hincken- oirtHeynkesoert? Ss Ihkelenoirt. Lag aan het einde van de Hihkeling-ee (die' de Oostwatering scheidde van de Zuidwatering)tegenover Woensdrecht. Ver dronk in 1530. De "benaming 'Heyhkeeoert 'wijst weer op een persoonsnaam. KLOETINGE, Gs Gloetingen, Cloetinghen, Cloethingen, Clotingen; S^Cloetinghedial UCLoetege (lange oe). Algemeen brengt men de naam in verband met'kloet1 het mnl woord voor 'vaarboom' (in Noord-Holland thans nog in gebruik). Zou er verband bestaan met Caloot, Calais (Kales), Calishoek (de oudere naam voor s-Heerenhoek) KRUININGEN. Gs' Cruninghen, Cruyningen, Croeningen, Oud Cruningen; Ss Cruninghen? dials Krunege. Ook in het mnl was 'kruin' top, ook van een berg_ (bergje) OUDSA√čBINGE. Gs Sabbinge, 'Zabbingen; Sz Sabijnge;. qLials SabbigeSabbe. is een persoonsnaam; de fami lienaam Van Sabben is welbekend. OUWENINGEN. GOuderdinghe (n) Overdingen, Ouwer- dinghen; Sz Ouwerljngen. Lag tegenover de Brabantse kust; verdronk in 1530. Vijst mogelijk op een oude zeearm, nabij een nieuw-ontstane VPNNINGE. Gz VyningenViimighen, Vynningen, Wue- ningen, .Winningen;. Sz Vinningen5 dial (er is nog een polder van die naam)'z Vinnige. Lag vlak bij Hoe- pLekenskerke, even .ten noorden. Verdronk omstreeks 1608 (in de kerk van Hoedekenskerke is een grafzerk uit Vinninge met bijzetting uit 1608). De enkele-ke ren, dat 'Winningen' staat vermeld, doet ons meer denken aan 'wijn' dan' aan een vin van een'vis. Ech ter is 'Wino' ook een persoonsnaam. WEMELDINGE. Gz Weme1dingen, Wemeldinghen. G ver meldt nog 'Baerscapelleof 'Jen Martens pappelrye in 'het dorp en een 'Paarde cap el1S Wemplinghen. Dials WeumeliengeZou de voornaam' 'Wimold' hebben. KWADENDAlvIMlE A.DE B00 INHOUDSOPGAVE artikel schrijver pag. De politie van de gemeente Te rneuzen P. J.Baert 11,24 De raderboot "Zeeland" W.H.A.de Veld 30 De wapens van de Zeeuwse gemeenten C.J.Christiaansen 1,51 Het doorwaden der Schelde in 1809 W.H.A.de Veld 42 Het Sloeveer a/d N-Kraaijert W.H.A.de Veld 4 Hoofdplaat en P.Stoomb.dnst W.H.A.de Veld 57 Kerk te Sinoutskerke (afbeelding) 23 Kerken op N-* en Z-Beveland P.Rijk Azn 14 Plaatsnamen op Z-Beveland A.De Boo 15,44,65 Voorvaderen in wapenrok J.W.P.Cornelissen 35 Zeeland i/d geschiedenis H. Hendrik se 5,19 Zuidbev. broekknopen A.De Boo 27,62 ERRATA ADDENDA pag.46 niet 3 l,maar 1 s 3. pag.62 afb.4 heeft ook een kabelrand gehad, die zo hier en daar nog even zichtbaar is. pag.64 afb.7 toont (per ongeluk) niet een doorsnede, maar een zij-aanzicht. pag.66 regel 5 v.o. Reimerswaal i.p.v. Reimerwaal.

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1964 | | pagina 36