- 66 - Met s-Heerenhoek heeft het weinig te maken.1 De opmerking :;landschappelijk geheel anders ontstaan" is niet juists Hoedekenskerke en de Breede Watering Bewesten Yerseke zijn "beiden oude kernen; Kwadendamme. en de Kraaijertspolders zijn beiden als aanwas tegen oude kernen ontstaan. KattendijkeIk betwijfel, of de naam 'katteklpl" in Zuid-Beveland gebruikt wordt, in de ppaktijk althans. Spreekt men niet algemeen van sp.iepklei Krabbe ndijkeElke buitendijk werd plaatselijk/perio diek van krammatten voorzien. Als Krabbe ndijke ver van zee lag, was er geen noodzaak óm hier extra te bekrammenJ iwadendammeEen stelle is geer schor., maar een terp je/bergje met drinkput, golegen op een scho-r. Zoiets is nog te zien bij Blok te Rilland, dichtbij het sta tion; en ook nog op het schor te Saeftinge. In Hoede kenskerke verdween er één met- de herverkaveling. Mogelijk is de stelle van Nissestelle ook afgegraven, maar er kan ook een boerderij(tje) op staan. Oostdijk. Geen vóórnaam a.u.b. Het uitgangspunt-,- om in elke plaatsnaam een persoonsnaam te zoeken, lijkt me onjuist. Wolf aartsdijk. Niet 'Oosterland', maar 'Oostkerke'. Zie de topografische kaartenJ Yerseke. De Yersek-ee zat niet vast aan de Bieze- llng-ee, maar kwam uit de richting Hansweert. Re tegenwoordige Zanddijk volgt globaal het voormalige, tracee. De Biezeling-ee liep door heb huidige dorp,, ten oosten van het station N.S. in de richting van Eapelle én heet daar nog Molenwater. Baarland. Is de plaats niet (veel) ouder dan de beer in het wapen? Oosterland. Geen dorp, alleen een polder. Reimerwaal. Ik meen, dat Reimerookeen persoons naam was; vgl. de achternaam 'Reimerihk Onze hartelijke dank aan Mevr.Poldermans en de heren Beulens en Op Tt Hof. Met z'n allen zullen we. mis- schien aan een oplossing komen - 6? - SPIERVLIETNiet bij G; niet bij S. Lag tegenover de Brabantse kust op Zuid-Bevelend; is in 1530 mede verdronken. 'Spier' -is taaie, zware klei. STEENVLIET. Gs Steelvliet (dikwijls), Steenvliet; Ss Steenvliet. Verdronk 1530; lag 'dicht bij Spiervliet. 'Steen' stein kasteel (stenen versterking). SWARTEWAAL. Niet bij G; niet bij S. Lag dicht bij Reimerswaal; verdronk 1530. Kan met de kleur van een water, maar ook met de persoonsnaam 'Swarte' in verband staan. Bij deze_ groep zou ook nog kunnen behoren BIEZELINGE. Gs Biezelingen, Biezelinge, Bysselingen; Ss Bieselingen; dial: Biezelienge (eerste ie is.lang). Er was zie mededelingen van dhr. Op 't Hof een water van die naam. Bies moe rasp lant; linge slijk, modder. - VII. UTamen op ^-inge. Ho^/el het middelnederlandse 'enk' of 'ink' bouw land, valt het ons op, hoeveel waternamen op -inge, -enge of -enk er'zijn: Wielingen, HinkeEnge (een water ten oosten van de Yersek-ee), Schellinkhout,- Schenge, Enkhuizen, Cockenge, De Linge, Saaftinge, Benning- broek, Wieringen, Terschelling. EVERINGE. Gs Everingen, Everinghen, Everd ingen;- Ss Everlijngen; dial (er bestaat nog een polder van deze naam): Everienge- Lag ten zuiden van Baarland; verdronk waarschijnlijk in 14-77In het mnl was. oen 'everman' een veerman, die op een 'everschip', een vrachtscheepje,mensen overzette. Als Mevr. Dr. Edel man - Vlam in "Archief Zeeland" 194-4—194-5 op pag. 32 e.v. kan bewijzen, dat de Westerschelde, i.e. De Hont, vóór ca 14-00 een onbetekenende, waarschijnlijk Qiidiepe zeearm was; als grondboringen, in 1954- 011 1955 verricht, het bestaan aantoonden van een grote ze arm benoorden Hoedekenskerke-Baarland wellicht nog in de Romeinse Tijd; dan kan ten zuiden van Everinge oen vrij onbeduidende zeearm (inge) gelegen hebben, waar men met de primitieve .everschepen de overtocht naar Vlaanderen kon maken. De - aanwezigheid var .hot

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1964 | | pagina 35