- 62 - ZUIDBEVELANDSE BROEKKNOPEN (Vervolg van "biz.30) We 'nemen deze lie er drie zilveren paren onderhanden, die' 'in vorm en uit voering op eik*aar lijken. De afbeel dingen. en doorsne den zijn op ware grootte. afb. A 'Onduidelijk of bijna niet ontwaart men op de voorzijde drijf- en graveer werk. Het "negatieve" drijfwerk moest aan de binnen zijde zichtbaar zijn, redeneerden we. We hebben No. A en No.3 aan de achterzijde geopend. Bij A vonden we., tegen de binnenzijde van de voorkant aangesoideerd een ronde zilveren plaat; bij 3 was een laagje, zil ver opgegoten aan de binnenzijdeNo »6 hebben we daarom maar niet geopereerd. Alledrie de kno pen hebben ter weerszijde van het oog een luchtgat o. in elke knoop zit een haren stof- balletje, ter grootte van een erwt T Bij alledrie is ■d_e keur. wegge sleten, 'zodat da- jteriapg daarop niet mogelijk is. We. den ken, dat ze stam- 19de eeuw. ook nog de schalmen. - - - - - - - \j af b men uit het eerste,kwart van de- Toevallig ontbreken bij alledrie - 63 - Anders hadden we daar wel een keur op kunnen vinden. No,A is mogelijk gedreven geweest; er zitten enkele deukjes in, maar er is totaal niets uit op te maken. De rand heeft opstaande ribbeltjes. Het gewicht van een knoop is 30 a 33 gram. No.3 vertoont een op bed liggende gedaante De rand is geribbeld en geeft op de rand een kabel. De afbeelding is gedreven en gegraveerd; door combineren van v/at op de twee knopen was te zien, kwamen we tot vorenstaande afbeelding. Gew.l knoop; 33 a AO g. De rand van No.6 is zeer grof weer een kabelrand. De concentrische cirkels zijn ingesneden. De voorstel ling is alleen gedreven, iets te grof en te zwaar, maar daardoor is ons de tekening beter bewaard geble ven dan die van 3j die verfijnder werd gemaakt. We menen links een zittende figuur te zien met een kind op schoot er omheen staan drie figuren (Driekoningen Het gewicht van 1 knoop bedraagt 80 a 83 g.

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1964 | | pagina 33