éo'Xct JO2. A 7 ff ^SÈBlBL/977^ VARIA ZELANDIAE Redactie: C.J. Christiaaneen A 6 Oudeiande A. De Boo Kerklaan 16 Kwadendamme Abonnementsprijs 2,00 per jaar (4 nummers) Giro 66 76 49 van C.J.Christiaansen Oudeiande - 1 - DE WAPENS VAN DE ZEEUWSE GEMEENTEN (Vervolg van 3e jrg.blz. 58) V- (J De heraut stukken vormen, toch wel-.-dé-mooiste opvul ling van het schild. Het zijn versieringen van spe cifiek wapenkundig karakter zoals b.v. e.en balk, een paal, een keper, een schildhoofd, een vrijkwartier, enz. Gelukkig zijn dergelijke stukken in het Zeeuwse wapen goed vertegenwoordigd. Hoe fraai is het wepen van Kruiningens In goud drie palen van sabel. Deze eenvoudige combinatie van zwart en goud is een lust voor hét oog. (fig. 69)# Vergelijk hiermee het wapen van Sint-Jansteen (fig.70). Een prenterig blazoen: In zilver een gebouw (J) in natuurlijke kleur en een schildvoet van goud, beladen met een ketting en steen van sabel. Het is gedeelte lijk een sprekend wapen, voorstellende :rHet Steen": het kasteel van de heren van Sint Jansteen. Heel wat mooier is het wapen van IJzendijke: Een _schild van vair. Punt uit. Wel- wordt het schild gedekt door een kroon van drie bladeren en twee parels en is het voorzien van twee schildhouders, gevormd door gevleugelde putti in natuurlijke kleur met een sjeip van goud, staande op '■\s "li X. SttI''V P #B f Tp -3 ~t-

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1964 | | pagina 2