- 54 - Zonnemaire (82) bezit een duidelijk sprekend wapen (zon en maire zee): In azuur twee golvende dwars balken van zilver en een uit de bovenste balk oprij zende, stralende zon van goud. Hoewel de naam Clinge niets heeft te maken met de kling van een zwaard, draagt het wapen toch een duidelijk sprekend karakter: In keel een zwaard van sabel.met een gevest van goud, in de richting van een schuihbalk. Aesthetisch gezien een mooi wapen, doch uit heraldisch oogpunt (kleur op kleur) niet zo fraai. (83) Tenslotte nog een paar wapens uit de serie van het vorige number: Die met louter herautstukken. De afbeeldingen vólgen hier. Het lijkt me niet onaardig, deze door U zelf eens te laten benoemen. U moet daarbij wel onderscheid leren maken tussen dwarsbalken en gedwarsbalkttussen pa len en gepaald. Ik geef daar nog éyen een paar voor beelden van. - 55 - Het wordt gedekt door.ee.n kroon met 19 parels. Voorts Sint Philipsiand (85), dat gedekt wordt door e en kroon van. drie bladerenden twee parels. En nu de wapens zelf. Allereerst dat van Sluis (84)

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1964 | | pagina 29