al yA Ule.u-.ra/n_> - 52 - gewend, klimmende tegen een boom van sinopel met ap pelen van keel; de "boom staande in een knip, even eens van sinopel met drie banden van sabel, alles op een grond van groen. Voor de nieuwe abonn^s geef ik bier nogmaals de gebruikelijke kleuren aan met de vaktermen s" öü-u-dl iqzeLj "xiXvesr wit) Cro - Li.)cuour Cqro&n) 5a (z.\ 1 pbtrper In bet wapen van Dreiscbor (?8) vinden we drie schorrenIn azuur drie stappende schapen van zilver, elk op een losse grond van sinopel. Ho 1 zegt u. Er wordt niet gesproken van schorren. Zeker, maar de geb-ruikelijke benaming voor die groene, vlekjes is nu - 53 - eenmaal "grond" of "losse grond". In het wapen van Koewacht (79) vinden we een koer In goud een koe van keel,- staande tussen drie bomen op een losse grond, alles van. sinopel. -. Een dergelijk wapen bezit ook Ossenisse (80)In goud, op een losse grond van sinopel, drie bomen vap. hetzelfde, waarvoor een os van keel. u De os 'staat vóór de boom, in tegenstelling met'de koe van Koewacht. Standsverschil moet er tenslotte zijn. In zekerezin zou men het wapen van Hoedekenskerke (81) ook een sprekend wapen kunnen noemen, als men tenminste uitgaat van het schildhoofd. De naam van het dorp heeft vermoedelijk niets met hoeden uit te staan. Over die naam bestaan verschillende theorie- en, doch omdatniemand nog precies weet hoe de vork aan de steel;:zit, doen deze hier niets ter zake Het wapen zelf is afgeleid van dat der edelen "De Vrieze die het kasteel Oosteinde, vlak hij het dorp, bewoonden. Dat wapen bestond destijds uit twaalf her melijnstaarten, door drie hertogshoeden gedekt. Het wapen van het dorp luidt s In zilver, negen her melijnstaartjes', geplaatst 5 en 4 en een schildhoofd van keel, beladen met drie hoeden van goud. 1 1 «L<L 5dj (pLq/zU. /J<5 jrt m u, k&j-v Lcjxt V/AAR HET MOEILIJKHEDEN OpLEvEP-PE MET HET STENCIL WERD DE ARCERVH<5 WEGGELATEN A &>0

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1964 | | pagina 28