- 50 - SCHAUDEE. Gs Scoudee, Schoude, Schoudee, Scouwee, van Scouwe. Ss Schodee. vorm Lag midden in het in 1530 verdronken oostelijk ZuicL- de Y Beveland. onde Schoudee, Schouwen,Scaldis, Schelde lijken allemaal' III. wel van dezelfde familie. OVEz xn deze reeks. zouden we nog kunnen plaatsen de vol- 0ve5 gende namen, waar -ëe is afgezwakt tot -e; Bet YERSSKEBij Yersekendam hebben we het: -reeds besproken J. I Het verband met Yersey is in- elk geval thansnog al- Die- leen nog aanwezig in de schmjfwijze..- van G: Yersike, Yrslke, Irsieke^..Yrsiejve, Yrstike, Yrste- Yerseke, Verseke. S; Yersickenf Dials'Iesse."-"- VLAES. Gs Vlake, Vlaecke, Tlaec, Vlacke. Sa Vlackee. zanc Dial; Vlêêke* Ss Familie van Flakkee? Een vlaak was een vlakke zand- We plaat. geeü SCHOREi Gs Schoer, Schore, Schorre, Schora, Scoere, de Scoure, Score. Ss Sehore-. Dials Schore-. ver Schore zal wel familie zijn van 'schor'.- DE 1 - VI. Andere waternamens BROECKE. Gs Asmansbroeck, Assemansbroeck, Broeck, Assembroec. Ss Brouck. - Lag ten z-o van Reimerswaal, - nie Een broek is een moeras. Komt in vele plaatsnamen ook voors Hoensbroek, "Lutjebroek, Broek in Waterland, STU Broek op Langendijk,enz. 'Assemans zou 'arsemans' j oa de man die het verste af wöonde, .kunnen zijn. EREECKE,. Gs Die Creke, Creke, Kreek., Kreec, ruJI] Ss Creéck. 2 La& vlak bij Bergen* op-. Zoom. Aan de plaats wordt nog 1 herinnerd door hetvoormalige Kreekrak. var MAIRE. Gs Maere, Mare, Mera. Ss Maren. Lag in de .buurt van Krabbendijkë verdronk 'in 1530.-. I REIMERSWAALo Gs Reimerswael, Reymerswael, ReimerswaeJ '-Qe lis, Remmers wall is, Reimerswal, Remerswallis, -Roemers! jn wael, e.a. Ss ReijmerswaleWaal - weel - wiel, met de persoonsnaam Reindert (Renimert). 1 Ni€ KWADENDAMME BOO vér in STU Wem - 51 - DE WAPENS VAN DE ZEEUWSE GEMEENTEN (Vervolg van blz. 4) Er bestaan sprekende wapens en schijnbaar sprekende wapens en het is moeilijk een scherpe grens te trekken tussen beide begrippen. Een voorbeeld. Sint' Maartensdijk 'heette vroeger (- 14e eeuw) Haestinge. Ha denkt,-.de argeloze. Die haas in het wapen slaat natuurlijk-op de vroegere naamBest mogelijk, maar de Hoge Raad van Adel geeft als' beschrij ving s In goud een springend, konijn van zilver op een grond van sinopel (fig. 7.6.) Een konijn dus, geen haas. Tussen haakjes, er wordt' weer'braaf gezondigd tegen de regels Een zilveren figuur op een gouden veld. Het wapen, dat op de gevel van het raadhuis te zien was vóór de restauratie, vertoonde, meen ik, een zil veren konijn (het leek meer op een gebraden konijn) op een veld van sinopel. Een ander voorbeeld vinden we bij het wapen van Honte- nisse (fig. 77). Op het eerste gezicht een sprekend wapen. Er komt immers een hond in voor De wapenbeschrijving luidt echter; Gedeeld; 1 In azuur een omgewende Agnus Dei (Lam Gods) van zilver opeen grond van sinopel; 2 In zilver een dier van goud, af-

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1964 | | pagina 27