.gg-sa S - 46 - g o a •ptó o - 4? - OOSTDIJK, Niet bij G.5 niet. bij Sj.dial. Oósdiek. Dorpje ontstaan aan eén dijk oostelijk^.van Kruinin- gen. De achternamen Oostdijk, West dijk,Zuiddijk zijn op Zuid-Beveland veel te vinden. Wil men er een vóórnaam in verwerkt zien, dan zou men kunnen terug grijpen op 'Otse*, die als achternaam xua. 'in West - Friesland npg' bestaat*- Men- moet dan niet aan- Otto denken,- doch aan de Friese- naam Outger, O'utjerb," - of aan Otto c ar en Otfried. - SCHOQNDIJEE.Niet bij G$ 'nietbij S$- dialSch'ÖÓndieke Gehucht bij Drfivegen. We verwachten, dat S'choondijke een verschrijving is van het Middelnederlandse woord !schoordijc V d.i. sohaardijkseen. dijk vlak langs de •stroomgeul, zonder schor'ervoor; - SELDIJCKE. Niet bij G;'niet- bij S. -Dag midden in het in 1330 verdronken Land-van Reimèrswaal# Het is onbegrijpelijk, dat \G rijp ink Seldijcke niet geeft. We hebben slechts de beschikking over deel I van Grijpirk' én we- kennen dus -niet de gegevens van de andere delen. Het komt ons echt-er voor, dat Grij- pink niet alle plaatsen juist Heeft weten terug te vinden. We zitten voor Zuid-Beveland o;a. in de knoop met Nieukerke en met Swake. Nieukerke lijkt Gr. te verwarren met Nieuwkerke op Schouwen en Swake plaatst hij bij Wemeldinge.' Nu' is bij Wemeldinge ook een Zwake, maar het Swake van Gr« lijkt.-ons voor lopig beter bij s-Gravènpoldertèhoren. We-komen daar nog wel even op terug. De naam Seldijcke zal ontleend .kunnen zijn aan de selnering en_ het darincdelven. -... WOLF AARTSDIJK, G-sWolf arsdyck^.- Wolf aèrsdijck. .-.Het is eigenlijk de naam van een aan Zuid-Bevel and. gehecht eiland, waar meerdere -dorpen op lageji.-.Het Huidige dorp bestaat uit het vroegere (Oud-)Sabbinge .en Oosterland. Zie hiervoor lager. Dials: Wolfersdieke Duidelijk de voornaam Wolfërt. YERSEKENDAMGs. (kapel) Yersedam, Yrsekedam, Yrze- kerdam, Ysikerdam, Irsekendam. SsYersickendam# Dial. lessendam. Yerseke zou de naam zijn geweest van -een zeearm, die de natuurlijke grens vormde tus sen twee tsbreedetT wateringen f=waterschappen)waar Pb 0 J>. -p H rP 0 cjh d 0-r-i -P 0 .0 »'H 40 - 0 f=t} bd 0 W o 0 P cö bO «otip Hod p bo P >Ai 0 0O ^0 P ft O H 0 0 P 0p 0 p 0-H p a H H rH a *4 o O -P 02 <-~n 0 a TO p.H bO TO - TO p 0 0 40 -•H O "ÖAj p P 0 O 0 M 0-H 0 -p O 0 __P 0-p -P p p 0 -H w a 0 0 bO bO ch 0 H rhc| ro H P H ®ffi O 0 P ro0+>^Pr0fö p H PQ -P 0 P cy 0 0 n 0 0 •j5r000 -P <-"> cr1 0 I TO p pn-p bD p0pO0O-p 0 •h pq •rss-' bO 1 P J0 ISJ TO Cn] 0 M 0 H ftd •h pro :p> p cd 0 P N 0 rQ p a rp 0 p a h o 0 p O P «H *0 p H 0 0 H P-N© M TO ,p P 0 ^-P p O p 0 0 iH O 0 TO S-p to pq o a <3 HH bO 0 p 0 P 4Ï 0 H - 0 p 0 H 0 :p? PfcP00Paptq rQP 0 P P P 0 S H P 0rH P H P (Dp hO>-H P -H -p 0 ,n 0 0 0 rp-rH 0 P-»H -P bO - 0 0 p .HP ft H 0 H H 0 0 O TO 0 O P 0 0- p rH 0*H-p> 0 00H fcJJ> to -p N 0 H <3 O •H 13 0 P 0 i> O pq

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1964 | | pagina 25