De oude kerkgebouwen die Zeeland rijk is Een restant van wat er eens was 9 PROF. DR. C.A. VAN SWIGCHEM 55 over van de 210 Als er gepleit wordt voor de restauratie van een oud gebouw wordt wel eens de opmerking gemaakt: "Maar je kunt toch niet alles bewaren". Er word ge zegd: "Je moet van ons land geen mu seum maken". Natuurlijk is het zo, dat ook op het ge bied van het behouden van monumen ten de regel geldt: overdaad schaadt. Middelburg. Lange Jan. De ruimte tussen Nieuwe kerk en Koorkerk te Middelburg is meer dan een eeuw lang speciaal ingericht geweest als auditorium. Daar vonden o.a. prijsuitreikingen plaats van de Latijnse school. Burgh. In de 1 7e eeuw door de ambachtsheer gesticht kerkgebouw, dat ondanks brand en oorlogsschade in hoofdvorm behouden bleef.

Tijdschriftenbank Zeeland

Bulletin Stichting Oude Zeeuwse kerken | 1979 | | pagina 9