m Èh ■Hi iWM 8 Hulst. Sint-Willibrordusbasiliek. Na een periode van simultaan gebruik door protestanten en rooms-katholieken hebben de protestanten in de jaren twintig van deze eeuw hun deel ter beschikking gesteld van de katholieken. Een zeer wezenlijke en redelijke vorm in die omstandigheden van overgave aan een groep geïnteresseerden nadat voor de kerkelijke gemeente die er de beschikking over heeft het draagvlak, economisch en kerkelijk, te gering is geworden. De foto is van 1935.

Tijdschriftenbank Zeeland

Bulletin Stichting Oude Zeeuwse kerken | 1979 | | pagina 8