Ten geleide Stichting Oude Zeeuwse Kerken Inhoud 2 Singelstraat 17 - Middelburg Bank: Amrobank, Middelburg Rekening 46.06.76.660 Gironummer bank: 97721 ALGEMEEN BESTUUR: Mr. J. van Aartsen, Middelburg, voorzitter Drs. H. W. Hietkamp, Middelburg, sekretaris Drs. K. Dijk, Middelburg, penningmeester C. van der Perk, Westkapelle Drs. W. R. V. Dusarduyn, Sas van Gent Mr. L. A. J. Janse de Jonge, Middelburg K. J. A. baron Collot d'Escury, Kloosterzande M. Doeleman H.J.zn., Zierikzee A. M. Joorman, Ulvenhout C. F. van der Peijl, Kloetinge Ir. J. D. Poley, Nisse Dr. D. van der Wel, Middelburg P. J. van Splunter, Oost-Souburg Mevr. C. de Graauw-van der Tuijn, Middelburg DAGELIJKS BESTUUR: Mr. J. van Aartsen, Middelburg, voorzitter Drs. H. W. Hietkamp, Middelburg, sekretaris Drs. K. Dijk, Middelburg, penningmeester C. van der Perk, Westkapelle Drs. W. R. V. Dusarduyn, Sas van Gent Mr. L.A.J. Janse de Jonge, Middelburg RAAD VAN ADVIES: Dr. C. Boertien, Middelburg Prof. dr. C. A. van Swigchem, Amsterdam W. J. J. M. Vroome, Hulst P. W. C. van Westen, Kloetinge Jhr. ir. L. L. M. van Nispen tot Sevenaer, Zeist REDACTIECOMMISSIE: Mr. J. van Aartsen M. P. de Bruin C. F. van der Peijl C. van der Perk EINDREDACTIE: M. P. de Bruin, Spuistraat 30, Middelburg, telefoon 01180-14508 Prof. dr. C. A. van Swigchem: Het oude kerkgebouw I Gemeenschapsgebouw - pag. 3 II Een bron van zorg voor de eigenares - pag. 7 Prof. dr. C. A. van Swigchem: De oude kerkgebouwen die Zeeland rijk is - pag. 9 Jhr. ir. L. L. van Nispen tot Sevenaer: Beleid, monumenten, kerken - pag. 12 Wiebe H. Keikes: Het eeuwenoude kerkerf en de „Nieuwe" kerk te Zierikzee - pag. 1 7 Donateursbijeenkomst in Zierikzee - pag. 24 Fotoverantwoording: Omslag: Ned. Herv. kerk te Cadzand Leo de Bruin Artikelen: Documentatiecentrum Zeeuws Delta gebied, Rijksdienst Monumentenzorg en vermelding bij de foto's. De verantwoordelijkheid van de wereldlijke overheid voor de oude kerkgebouwen is een zaak die actueler is dan ooit. Vandaar dat wij blij zijn de in de vorige aflevering van het Bulletin aangekondigde lezing van de heer Van Nispen, die hij 16 juni j.l. te Zierikzee heeft gehouden, te kunnen opnemen. Om het artikel nog meer reliëf te geven publiceren wij hierbij tevens een drietal foto's van kerkelijke monumenten, waarvoor inmiddels nieuwe bestemmingen zijn ge vonden. Het betreft hier het voormalige Catharijne Convent te Utrecht en de R.K. kerk "De Posthoorn" te Amsterdam. Bij de overdracht van de Nieuwe Kerk te Zierikzee aan de Stichting Oude Zeeuwse kerken maakte Prof. Van Swigchem opmerkingen over de kerk als gemeenschapsgebouw en over het oude kerk gebouw als bron van zorg voor de eigenares, die aansluiten op hetgeen door de heer Van Nispen te berde is gebracht. Als waardi ge afsluiting volgt zijn bijdrage over de oude kerken die Zeeland rijk is. Het slotartikel wordt gevormd door het artikel van Keikes over de kerk van Zierikzee.

Tijdschriftenbank Zeeland

Bulletin Stichting Oude Zeeuwse kerken | 1979 | | pagina 2