10 Maar er is een groot verschil tussen al les bewaren en een overblijfsel van de ondergang redden. Welnu, wat we in Zeeland nog bezitten aan oude kerken is niet meer dan zo'n overblijfsel. Om streeks 1500 stond er op wat nu Zeeuws grondgebied is een zwerm van 210 parochiekerken. Daarvan zijn er nu nog zo'n 55 stuks terug te vinden, x) De rest is in de loop van de tijd ten onder gegaan. Verliezen door watersnood en oorlog Van die 210 kerken uit 1500 zijn we er dus meer dan 150 kwijt geraakt. De grote klap viel al heel lang geleden, nl. in de 16e eeuw. Zeeland maakte toen een rampzalige periode door. Waters nood en oorlog teisterden het gewest. Met het land van Reimerswaal verdwe nen 21 parochiekerken in de golven; met het middeleeuwse eiland Borssele 5, met het middeleeuwse Noord Beve land 12; op het eiland Wolfaartsdijk gingen er 3 in het water ten onder, op het Schouwense Zuidland en elders op Schouwen en Tholen 9, op diverse punten in Zeeuws Vlaanderen 14. Dit zijn onvoorstelbaar grote aantallen. In één eeuw verloor men dus ongeveer 70 kerkgebouwen door watersnood, een derde deel van het totaal. Daar bleef het niet bij. Door oorlogshandelingen werden er tientallen geheel of gedeel telijk verwoest, en vele daarvan ver dwenen voorgoed uit het gezichtsveld. Zonder gevaar voor overdrijving mogen we stellen dat er omstreeks 1600 niet meer dan 90 kerken over waren van de 210 die aan het begin van de eeuw in stad en land van Zeeland te vinden wa ren. In de 16e eeuw verloor Zeeland derhalve gemiddeld 1, 2 kerkgebouwen per jaar en dat gerekend over een pe riode van 100 jaar. Verliezen na 1600 Gelukkig hebben we sindsdien andere tijden gekend, maar dat neemt niet weg dat door allerlei omstandigheden ook na 1600 oude kerkgebouwen het veld moesten ruimen. Van de zojuist genoemde 90 stuks, die de catastrofes van de 16e eeuw hebben overleefd, gingen er sindsdien 35 verlo- en, zodat er van de 210 exemplaren uit 1500 thans nog maar 55 over zijn. x) De cijfers hier genoemd zijn globaal. Ze zijn voor wat 1500 betreft gebaseerd op Joosting en Muller en op de Historische Atlas van Nederland, het stuk dat betrekking heeft op de kerkelijke indeling in 1559. Heinkenszand. Ned. Herv. kerk. In de 1 9e eeuw in deze vorm gebracht met behoud van diverse oudere onder delen. Stavenisse. Kerkgebouw opgetrokken in het begin van deze eeuw; een oud grafmonument vond er een nieuw onderdak.

Tijdschriftenbank Zeeland

Bulletin Stichting Oude Zeeuwse kerken | 1979 | | pagina 10