13 dienst gebruiken. De noordwand zal men met schotwerk of steen verhoogd hebben tot er geld was om de noordbeuk te bouwen, aldus wordt het door De Lusannet omschreven. Een nieuwe fase in de bouwgeschiedenis van het schip moet het oprichten van de noordmuur van de noorder zijbeuk zijn geweest. Bij de restauratie rond 1960 zijn er voldoende sporen openbaar geworden die aantoonden dat de werkzaamheden niet vlot zijn verlopen. Gebrek aan geld en baksteen kunnen daarvan de oorzaak zijn geweest. In ieder geval kon, zodra het gebouw geheel gesloten was, de oude westgevel binnen het gebouw geheel worden afgebroken. Met de bouw van een zuidportaal, een doopkapel, een westportaal en een nieuwe sacristie, kon men zeggen dat het kerkgebouw was voltooid. Wij zijn dan in het tweede kwart van de 16e eeuw. Toen in 1545 de stad zo goed als geheel verbrandde, bleef de kerk door haar excentrische ligging gespaard. Die Koor en kruisbeuk.

Tijdschriftenbank Zeeland

Bulletin Stichting Oude Zeeuwse kerken | 1979 | | pagina 25