9 14. Pilaar van Doornikse steen met knopkapiteel tussen het Onze Lieve Vrouwekoor en het hoofdkoor. Daarachter het bijzondere raam in de zijwand van het Onze Lieve Vrouwekoor. Overgang naar Scheldegotiek Omstreeks 1100 bouwde men een houten kerkje, maar dit werd al spoedig te klein omdat de toenemende welvaart door schapenfokkerij en de daaraan verbonden handel de bevolking deed toenemen. Het kerkje werd tegen het eind van de 13e eeuw vervangen door een veel groter bakstenen gebouw. Thans zijn de oudste delen het hoofdkoor en het aan de noordkant gelijktijdig opgetrokken Onze Lieve Vrouwekoor. Zij staan in verbinding 15. Het kerkje in de kerk te Kloetinae, het sacramentshuisje. door scheibogen die op een zuil van Doornikse steen rusten met een knopkapiteel (afbeelding 14), welke men ook in het crypt van de Abdij te Middelburg kan vinden. Zuil en kapiteel zijn een typische uiting van de Scheldegotiek. Deze stijl kan men beschouwen als de vroegste uiting van de gotiek, die zich in de loop van de tweede kwart van de 13e eeuw in het graafschap Vlaanderen voltrok inzonderheid in het gebied van Schelde en Leie. 16. Eén van de ambachtsherenbanken met bovenop wapen van Kloetinge, in goud drie leliën van azuur, geflankeerd door de wapens van de ambachts heren. 17. Detail van foto 16.

Tijdschriftenbank Zeeland

Bulletin Stichting Oude Zeeuwse kerken | 1979 | | pagina 9