6 genoemd en dat heeft weer te maken met de overlevering dat hij, na het geloof te hebben verkondigd in de oosterse landen, tenslotte in Armenië op last van de koning gedood zou zijn door hem levend de huid af te stropen en daarna te onthoofden. Hij werd de patroon voor de leerlooiers. Te Nisse heeft hij het mes in de rechterhand en het boek in de linker. Op vele afbeeldingen wordt ook de afgestroopte huid getoond. 5. Matthias met hellebaard. Tenslotte, met de uitdrukkelijke bedoeling niet volledig te zijn, nog Matthias, die de plaats van Judas heeft ingenomen. Hij zou werkzaam geweest zijn in Juda en Jeruzalem. Bij de Hoge Raad aangeklaagd werd hij gestenigd. Te Nisse is de hellebaard als attribuut toegevoegd (afbeelding 5). Heel geestig steken onder de lange tunica de tenen uit. Het is een algemeen kenmerk dat de apostelen steeds worden voorgesteld met blote voeten. Men kan dit vinden in Lucas en de Romeinenbrief. Op weg naar het doel draagt men geen reiszak en geen schoeisel (Lucas 10: 4); hoe schoon zijn de voeten van hen die de boodschap van vrede brengen (Rom. 10: 15). Beeldhouwwerk In het bijzonder aardige boekje van vier studenten in de kunstgeschiedenis: Langs de oude Zeeuwse kerken, kan men lezen dat het mogelijk uit Vlaanderen stammende gebruik (vergelijk de Onze Lieve Vrouwekerk te Damme) om tegen de muurstijlen onder de kap beeldhouwwerk aan te brengen in de 14e en 15e eeuw veel weerklank in Holland en Zeeland vond. Jammer genoeg zijn de meeste van deze beelden door verschillende oorzaken verloren gegaan. Zou hieraan mede de beeldenstorm en de reformatorische afkeer van de gesneden beelden" debet zijn? Als we tellen zijn er nog vier kerken waarin we in Zeeland dergelijke beelden terug kunnen vinden: Brouwershaven, Kapelle, Kloetinge en Nisse. Een vergelijking leert ons dat die van Nisse de mooiste zijn. Zij dateren van het einde van de 15e eeuw. De apostelfiguren zijn niet het enige beeldhouwwerk in de kerk. Op de kruispunten van graten en gordingen, een ander zegt op de knooppunten van de gordelbogen, bevinden zich schijven of gewelfschotels met een middellijn van 27 cm. Daarop zijn de koppen van de twaalf apostelen gesneden afgewisseld met de wapens van de heren van Borssele (zwart met zilveren dwarsbalk) en van Hendrik van Borssele, heer van Vere en andere heerlijkheden waaronder Nisse. Deze is vermoedelijk de bouwheer van het koor, dat kort na 1450 werd opgetrokken. De koppen zijn door een ander gesneden dan de apostelfiguren. Wel corresponderen de koppen met de figuren daaronder. Is de beeldhouwer van de figuren onbekend, de snijder van de koppen heeft tweemaal met zijn monogram E getekend. De koppen de de stoerheid hebben van Zuid- Bevelandse boeren zijn zeer verschillend van uitdrukking. De polichromering is: gezichten vlées- kleur, hoofdhaar en baard zwart, voor mantel en achtergrond zijn sterke kleuren 6. De barokke preekstoel, in 1679 vervaardigd. gekozen. Als sluitstuk vinden we boven de plaats van het altaar de gewelfschotel waarop de kroning van Maria wordt voorgesteld. Het is een groene schijf van 5314 cm. God de Vader is als een bisschop met mijter en in een rode mantel gekleed terwijl Maria in een eenvoudig blauw kleed is gehuld. Het artikel van Por eindigt: „Zoo is het gepolichromeerde beeldhouwwerk een heerlijk overblijfsel uit vroegeren tijd (1480). Het geeft nog zoo duidelijk te zien, met welk een liefde en toewijding het werk uitgevoerd werd. Daardoor is ook in ieder beeld of kop iets bijzonder aantrekkelijks, dat ze met de anderen niet gemeen heeft, leder is bijzonder getypeerd, ieder op zichzelf bewerkt, maar steeds in verband met de anderen. Daardoor vormt het dubbel twaalftal en de Kroning van Maria een geheel met het kerkgebouw, en verhoogt de schoonheid van de architectuur." Hoe zal de predikant zich hebben gevoeld toen hij de nieuwe, in 1679 vervaardigde preekstoel (afbeelding 6) mocht beklimmen om het woord te verkondigen? Deze is van een barokke weelderigheid die in calvinistische ogen toch wel iets van overdaad moet hebben gehad. Rechts in het koor bevindt zich een laat middeleeuwse bank met gotische panelen en schilddragende leeuwtjes (afbeelding 8 en 9), die door het aanpakken enigszins

Tijdschriftenbank Zeeland

Bulletin Stichting Oude Zeeuwse kerken | 1979 | | pagina 6