Q Ten geleide Stichting Oude Zeeuwse Kerken Inhoud Singelstraat 17 - Middelburg Bank: Amrobank, Middelburg Rekening 46.06.76.660 Gironummer bank: 97721 ALGEMEEN BESTUUR: Mr. J. van Aartsen, Middelburg, voorzitter Drs. H. W. Hietkamp, Middelburg, sekretaris Drs. K. Dijk, Middelburg, penningmeester C. van der Perk, Westkapelle Drs. W. R. V. Dusarduyn, Sas van Gent Mr. L. A. J. Janse de Jonge, Middelburg K. J. A. baron Collot d'Escury, Kloosterzande M. Doeleman H.J.zn., Zierikzee A. M. Joorman, Ulvenhout C. F. van der Peijl, Kloetinge Ir. J. D. Poley, Nisse Dr. D. van der Wel, Middelburg P. J. van Splunter, Oost-Souburg Mevr. C. de Graauw-van derTuijn, Middelburg DAGELIJKS BESTUUR: Mr. J. van Aartsen, Middelburg, voorzitter Drs. H. W. Hietkamp, Middelburg, sekretaris Drs. K. Dijk, Middelburg, penningmeester C. van der Perk, Westkapelle Drs. W. R. V. Dusarduyn, Sas van Gent Mr. L. A. J. Janse de Jonge, Middelburg RAAD VAN ADVIES: Dr. C. Boertien, Middelburg Prof. dr. C. A. van Swigchem, Amsterdam W. J. J. M. Vroome, Hulst P. W. C. van Westen, Kloetinge Jhr. ir. L. L. M. van Nispen tot Sevenaer, Zeist REDACTIECOMMISSIE: Mr. J. van Aartsen M. P. de Bruin C. F. van der Peijl C. van der Perk EINDREDACTIE: M. P. de Bruin, Spuistraat 30, Middelburg, telefoon 01180-14508 M. P. de Bruin en Wim Riemens (foto's): Zuid-Bevelandse kerken. Nisse en Kloetinge - pag. 3 De toekomst van een verleden - pag. 11 Bestuursmededeling - pag. 12 Op omslag: Gebeeldhouwd leeuwtje op de laat-middeleeuwse bank in de Hervormde kerk te Nisse Lang, te lang hebt u moeten wachten op de tweede aflevering van het Bulletin. Voor de bijeenkomst in juni (zie bestuursmededeling) komen wij met de volgende aflevering. De lezers roepen wij op met suggesties te komen voor te behandelen onderwerpen. De kerken, hoogliederen in steen, verdienen onze aandacht. Zij verkondigen als ideaal de wereld, zondig en misdeeld, verlossing door liefde en van gebrek geheeld. (Nijhoff).

Tijdschriftenbank Zeeland

Bulletin Stichting Oude Zeeuwse kerken | 1979 | | pagina 2