Ten geleide Stichting Oude Zeeuwse Kerken Inhoud Singelstraat 17 - Middelburg Bank: Amrobank, Middelburg Rekening 46.06.76.660 Gironummer bank: 97721 ALGEMEEN BESTUUR: Mr. J. van Aartsen, Middelburg, voorzitter Drs. H. W. Hietkamp, Middelburg, sekretaris Drs. K. Dijk, Middelburg, penningmeester C. van der Perk, Westkapelle Drs. W. R. V. Dusarduyn, Sas van Gent Mr. L. A. J. Janse de Jonge, Middelburg K. J. A. baron Collot d'Escury, Kloosterzande M. Doeleman H.J.zn., Zierikzee A. M. Joorman, Ulvenhout C. F. van der Peijl, Kloetinge Ir. J. D. Poley, Nisse Dr. D. van der Wel, Middelburg P. J. van Splunter, Oost-Souburg Mevr. C. de Graauw-van derTuijn, Middelburg DAGELIJKS BESTUUR: Mr. J. van Aartsen, Middelburg, voorzitter Drs. H. W. Hietkamp, Middelburg, sekretaris Drs. K. Dijk, Middelburg, penningmeester C. van der Perk, Westkapelle Drs. W. R. V. Dusarduyn, Sas van Gent Mr. L. A. J. Janse de Jonge, Middelburg RAAD VAN ADVIES: Dr. C. Boertien, Middelburg Prof. dr. C. A. van Swigchem, Amsterdam W. J. J. M. Vroome, Hulst P. W. C. van Westen, Kloetinge Jhr. ir. L. L. M. van Nispen tot Sevenaer, Zeist REDACTIECOMMISSIE: Mr. J. van Aartsen M. P. de Bruin C. F. van der Peijl C. van der Perk EINDREDACTIE: M. P. de Bruin, Spuistraat 30, Middelburg, telefoon 01180-14508 G. J. Lepoeter en Wim Riemens (foto's): Zuid-Bevelandse kerken. Kapelle - pag. 3 M. P. de Bruin en Wim Riemens (foto's): De grootste kerk van Schouwen. Brouwershaven - pag. 1 1 Op omslag: Kapiteel met figuur in koor van de kerk te Brouwershaven. Bij het ter perse gaan van deze aflevering van het Bulletin bereikte ons het volgende, zeer verheugende, bericht van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk - Rijksdienst voor de Monumentenzorg, d.d. 28 augustus 1979, dat de Staatssecretaris, G. C. Wallis de Vries, zich kan verenigen met het restauratieplan (1e fase) voor de Grote of Nieuwe kerk te Zierikzee. Om verder letterlijk te citeren: „Met de begroting ten bedrage van f 1.189.440,- kan ik mij eveneens verenigen. Ik ben bereid U hierin een subsidie te verlenen van 50% tot een maximum van f594.720,-." Op de donateursvergadering van 1 6 juni 1 979 te Zierikzee is hierover door de voorzitter, mr. J. van Aartsen, gesproken. In de volgende aflevering van het Bulletin, die nog dit jaar verschijnt, zal de daar gehouden lezing van jhr. ir. L. L. M. van Nispen tot Sevenaer, directeur van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, over het rijksbeleid inzake monumentenzorg en in het bijzonder over het behoud van de oude historische kerken, worden opgenomen. Tevens worden bij dit onderwerp passende bijdragen van prof. dr. C.A. van Swigchem gepubliceerd.

Tijdschriftenbank Zeeland

Bulletin Stichting Oude Zeeuwse kerken | 1979 | | pagina 14