Bestuurs mededeling 12 Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk gelukkig toch positief te staan ten aanzien van het doorzetten van de beoogde eerste restauratiefase De besprekingen hierover duren voort. Een passende gebruiksmogelijkheid moet dus nu worden gezocht. Het is in ieder geval niet de bedoeling om, zoals er kennelijk in 1969 eens is gesuggereerd, een zwembad in het kerkgebouw te maken. Suggesties omtrent een nuttige en passende bestemming zijn welkom. H. W. Hietkamp Onder deze fase worden gerekend: herstel van de ramen, reparatie van het dak, goten en afvoeren, alsmede het nemen van een aantal conserverende maatregelen voor het orgel. Het bestuur overweegt een bijeenkomst te houden in de maand juni. Plaats van samenkomst zal vermoedelijk Zierikzee zijn. Alle donateurs zullen tijdig nadere mededelingen ontvangen.

Tijdschriftenbank Zeeland

Bulletin Stichting Oude Zeeuwse kerken | 1979 | | pagina 12