De artsenfamilie Keiler te Oosterland en Zierikzee - een vermogende familie in de 19® eeuw André Flikweert Tot 1914 kwam op Schouwen-Duiveland de familienaam Keiler voor. Deze familie stamde af van Johan Martin Keller die zich op 23 april 1791 als genees-, heel- en vroedmeester - wij zouden hem tegenwoordig huisarts noemen - vanuit Veere in Oosterland vestigde. Tien dagen eer der was hij in Zierikzee geëxamineerd door de Zierikzeese heel- en vroedmeesters dr. Nicolaas de Kater en Jacobus van der Baan. Zwitser in Oosterland Johan Martin Keiler was op 6 oktober 1765 gebo ren in het Zwitserse plaatsje Unterhallau, in het kanton Schaffhausen, het meest noordelijke kanton van Zwitserland. Hoe hij precies in Nederland terecht kwam - alleen of met familie leden - is tot op heden onbekend. In 1792, een jaar na zijn aankomst in Oosterland, trad hij in het huwelijk met de vijf jaar jongere Martijntje Schoof. Zij was in 1770 geboren in Ouwerkerk, de bakermat van de familie Schoof, maar in 1777 met haar ouders Frans Schoof en Maria Oosterling verhuisd naar Oosterland. Haar vader kocht in 1792 de hofstede Dorpszicht in het centrum van Oosterland met 107 gemeten (ruim 40 ha) grond. De boerderij, nu al vele jaren bewoond door de familie Dorst, ligt op de hoek van de Molenweg en de Burgemeester van der Havestraat. Martijntje had één broer, net als zijn vader Frans Schoof genaamd, die boer werd op een hofstede aan de Zandweg. Op die boerderij woonden tot aan het eind van de twintigste eeuw leden van de familie Schoof, als laatste Jaap Schoof. Johan Martin Keiler was dus vanaf 1791 arts te Oosterland. Hij en zijn vrouw werden beiden erg oud, zeker voor die tijd. Hij overleed op 10 febru ari 1855, bijna 90 jaar oud, en Martijntje Schoof overleed op 23 februari 1866, maar liefst 95 jaar oud. Zij woonden in een pand halverwege de Kerkstraat, aan de westzijde, het derde pand ten Dr. Johan Martin Keiler (1765-1855) en Martina Franse Schoof (1770-1866) (foto's collectie RKD Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, iB-nrs. 108143 en 108144). 6

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2016 | | pagina 8