Van de voorzitter Anita de Munnik Tegen de tijd dat u dit leest, gaan we alweer heerlijk richting lente. Niettemin, tijdens het schrijven van dit stukje voor ons Mededelin genblad was ik in de gelukkige omstandigheid te mogen genieten van de Oostenrijkse sneeuw en zon. Eén van de vele dingen die het daar altijd weer zo echt 'Oostenrijks' maakt, is het prachtige vakwerk dat nog steeds in vele huizen terug te vinden is... Wist u dat de oudste vakwerkhuizen al dateren uit de 12G eeuw? Deze constructie van een hou ten balkstructuur werd ingevuld met een vlecht werk van twijgen en bestreken met een mengsel van stro en leem. Het was een goedkope moge lijkheid om een redelijk stabiel huis te bouwen. De historische kerngebieden van de vakwerk- bouw zijn de gebieden in Europa waar hout en leem in overvloed voorkwamen. In de lage landen is vakwerk nooit erg populair geweest. Middeleeuwse houtconstructies be stonden hier weliswaar uit een balkenframe, maar dan meestal door planken afgedekt. Door de mogelijkheid van baksteenproductie vanaf de 14e eeuw en zeker ook door het brandgevaar nam de voorkeur voor bouwen in steen overal in Europa snel toe. In Nederland bevindt het vakwerk cultureel erf goed zich voornamelijk in steden met een Middeleeuws verleden. Hier werd vakwerk toe gepast voor de bouw van met name zijmuren. De balkenstructuur werd vaak meteen opgevuld met baksteen. In het Vrijpoortje in Zierikzee is nog een uit de 16e eeuw daterende zijgevel met vakwerk te vinden. Vakwerkconstructie in de gevel van het pand Vrijpoortje 2 in Zierikzee (foto collectie Gemeentearchief Schouwen-Duiveland, Fotoverzameling inv.nr. ZM 3095) De karakteristieke vakwerkstijl drukt in Oostenrijk op vele plaatsen haar stempel op de omgeving en schept een sfeer en eigenheid die voor dege nen die dit land bezoeken zeer waardevol is. Datzelfde gevoel moet de toerist die Schouwen- Duiveland bezoekt en onze vele monumenten bewondert, hier ervaren. De rijkdom aan monu menten maakt zeker dat ons 'eiland' een bijzon dere sfeer ademt. In 2016, het jaar waarin een beslissing moet vallen over het afbouwen dan wel herijken van het aantal gebouwen met een gemeentelijke monumentenstatus zijn wij in Stad en Lande uiteraard waakzaam en benieuwd naar wat besloten wordt over ons cultureel erfgoed... ZIERIKZEE. - 'T VRIJPOORTJE

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2016 | | pagina 4