Van de redactie Ineke van den Broek Voor u ligt het eerste nummer van het Mede delingenblad in 2016. Het is een nummer dat tot stand moest komen zonder de inbreng van onze onnavolgbare eindredacteur Peter Noordermeer. Hij is helaas al enige maanden door ziekte geveld en daardoor niet in staat geweest het blad mede gestalte te geven. De redactie wenst hem vanaf deze plek een voorspoedig herstel toe. Wij heb ben hem zeer gemist. Terwijl ik dit schrijf, kijk ik even naar buiten. De winter die geen echte winter wilde worden, is al weer bijna voorbij. In de tuin bloeien sneeuw klokjes, de tulpen staan al weer boven de grond, de narcissen bloeien al. De lente is weer in aan tocht, er komt weer kleur. Ook de kleur van de omslag is dit jaar veranderd, van groen naar blauw. Dit zijn de kleuren van Schouwen- Duiveland: van het groen van het land, nu naar het blauw van het water en van de weidse luchten boven het land, ja, ook wij hebben een band met Schouwen-Duiveland. Dat velen die verbondenheid met het voormalige eiland voelen, blijkt wel uit het verslag van de secretaris van de Vereniging Stad en Lande en uit de verslagen van de commissies die de vereniging rijk is. Ze staan allemaal in dit num mer. Het behoud van erfgoed en historisch landschap van Schouwen-Duiveland gaat de bestuurs- en commissieleden aan het hart en daaraan hebben zij dan ook actief bijgedragen. Daarnaast biedt dit nummer weer een gevari eerd aantal artikelen die iets vertellen over het nabije of het verre verleden. Piet Karman maakt ons deelgenoot van de barre reis die hij moest ondernemen om vanuit Colijnsplaat naar zierikzee te komen om daar een opleiding te vol gen en weer terug. Dat lukte, met moeite, binnen een dag. Het vervolg van die reizen duurt nu al een leven lang. Wim Kesteloo verhaalt van een heel andere reis, toen er nog veel meer gevaren moest worden: zelfs tussen Schouwen en Duiveland was er vroeger nog geen droge verbinding maar toch kreeg Nieuwerkerk hoog bezoek. André Flikweert neemt ons mee naar 19e eeuws Zierikzee en Oosterland, en verhaalt van de vermogende familie Keiler. Frans Keiler, heel- en vroedmeester, was ondernemend van aard en vergaarde een fortuin, al gingen niet al zijn zaken goed. Piet Dekker laat zien hoe vermogende families omgingen met erfenissen, als de rijkdom overge dragen moest worden op de volgende generatie. Het testament van Cornelia Maria de Witte van Eikerzee zorgde in 1804 voor veel hoofdbrekens. Gelukkig liep alles goed af voor onze titelheld, Laurens de Witte van Citters. Zijn fraaie portret siert ditmaal de voorpagina. Rinus van Langeraad schreef een mooi verhaal over een boerderij nabij Kerkwerve waarmee het beter afliep dan met de buitenplaats Bruinisse van Laurens de Witte. De huisnummering veran derde, maar de familie wist zich te handhaven op de weelweg door zich aan te passen aan de eisen van de tijd. Die balans, tussen verleden en heden, tussen traditie en toekomst, zoeken wij daar niet alle maal naar? De redactie wenst u veel leesplezier. 1

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2016 | | pagina 3