VERENIGING STAD EN LANDE VAN SCHOUWEN-DUIVELAND Opgericht in 1939 Het doel van de Vereniging is in de meest uitgebreide zin: a bevorderen en behoud van de stedelijke en landelijke schoonheid in het werkgebied (dit omvat de gehele gemeente Schouwen- Duiveland); b bevorderen van de kennis van dit gebied; c bestuderen van de levensomstandigheden, gewoonten en gebruiken van personen die dit gebied bewonen of hebben bewoond. (artikel 4 van de statuten, vastgelegd in een notariële akte, verleden te Zierikzee op 24 oktober 1991) Bestuur: Anita de Munnik, voorzitter Joyce van Dijke-Vermeulen, secretaris Cor van der Linde, penningmeester Edzard Gelderman, vice-voorzitter Ria Geluk Gabri de Groot Kees Struijk Piet van Beveren Aize Meintema Secretariaat: Postbus 70 4300 AB Zierikzee Tel: 0111-413430 secretariaat@stad-en-lande.nl Computerbeheer ledenbestand: Cor van der Linde Tel: 0111-412705 penningmeester@stad-en-lande.nl Contributie 20,00 per jaar IBAN code: NL68INGB0000390482 BIC code: INGBNL2A Bij betaling via internet graag uw lidmaatschaps nummer vermelden. Dat staat op de acceptgiro. Internet: www.stad-en-lande.nl

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2016 | | pagina 31