Jaarverslag Commissie Cultuur Historische Elementen Over de auteurs Ria Geluk Afgelopen jaar zijn we gewoon doorgegaan met het inventariseren en verwerken van de ver schillende cultuur historische elementen die we tegenkomen op het eiland Schouwen- Duiveland. Helaas is een van onze actieve leden Ab Sandberg ons ontvallen. Vanuit de oostkant van het eiland zijn we aan het opschuiven naar de westkant, waar we nog voldoende werk hebben. Er is inmiddels contact met de vereniging Dorp, Stad en Land uit Rotterdam, die ook met eenzelfde inventarisatie bezig is in de Kop van Schouwen. We streven ernaar om eind 2016 het project gereed te heb ben, waarna de gegevens ook op de website van Stad en Lande te vinden zullen zijn. Mocht er nog interesse zijn om bij dit project betrokken te worden, dan bent u welkom. U kunt zich aan melden via secretariaat@stad-en-lande.nl André Flikweert (1968) was ruim 15 jaar offi cier van justitie te Middelburg, Dordrecht en Rotterdam en is sinds 2015 senior rechter in de rechtbank te Rotterdam. Piet Dekker (1943) was werkzaam als onderwij zer en schoolhoofd op lagere, later basisscholen in Mijdrecht, Wormerveer en Zonnemaire. Na zijn pensionering werd hij vrijwilliger op het gemeen tearchief van Schouwen-Duiveland. Hij houdt zich daar bezig met het digitaal toegankelijk maken van notariële akten van voor 1811. Piet Karman (1935) is na de lagere school 30 jaar bakker geweest. Afkomstig uit Colijnsplaat, gehuwd in Zierikzee en in verschillende hoe danigheden het eiland Schouwen-Duiveland gekend. Als toerist, bakker, uitbater van een cafetaria en koordirigent. Auteur van poëzie en proza. Zijn leven verpand aan muziek als docent, als dirigent en organist. Rinus van Langeraad (1938) werd als boeren zoon in Oosterland geboren. Na de openbare lagere school aldaar en de middelbare school in Zierikzee, volgde hij een opleiding voor cultuur technicus. Hij werkte in diverse functies bij het ingenieursbureau voor West-Nederland van Heidemij/Arcadis in Haarlem en Hoofddorp. Sinds zijn pensionering in 1998 is Rinus vrijwilli ge medewerker bij het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag. Daarnaast is hij corre spondent van het Gemeentearchief Schouwen- Duiveland en actief lid van de Zêêuwse Dialect Verênigienge. Hij is sinds 1961 lid van de Vereniging Stad en Lande. Wim Kesteloo (1934) woonde en werkte als smid-jachtenbouwer in Nieuwerkerk. Bevoer na 1981 samen met zijn vrouw de wereldzeeën en woonde na 1991 in Nieuw-Zeeland. Sinds 2002 woont hij weer in Nieuwerkerk en doet hij onderzoek naar de geschiedenis van Nieuwerkerk en naar smeden op Schouwen- Duiveland. 28

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2016 | | pagina 30