Redactiecommissie: Ineke van den Broek Peter Noordermeer (eindredactie) Jeroen Padmos (secretaris) Redactieadres: redactie@stad-en-lande.nl INHOUD blz. Van de redactie 1 Van de voorzitter 2 Een erfenis met vraagtekens 3 Verzoek van de penningmeester 5 De artsenfamilie Keiler te Oosterland en 6 Zierikzee - een vermogende familie in de 19° eeuw Van Weelweg K 73 naar Weelweg 3 en van 10 gemengd bedrijf naar recreatieboerderij Per boot naar Nieuwerkerk 13 Onverklaarbaar en onweerstaanbaar 14 De Driestuiversopera 17 Nieuwe leden 17 Uut de pepieren 18 Wie bin dat noe? 21 Jaarverslag Commissie PR en 21 Communicatie Jaarverslag Commissie Planologie 22 Jaarverslag Monumentencommissie 23 Jaarverslag Kroniek van het land van de 24 Zeemeermin 2015 Jaarverslag Commissie Tijdschrift 25 Verslag Najaarsledenvergadering 2015 26 Jaarverslag Commissie Cultuur Historische 27 Elementen Over de auteurs 28 Nummer 145, 53e jaargang, maart 2016 Het volgende nummer verschijnt op 1 juni 2016 ISSN-0166-8757 Sluitingsdatum kopij nummer 146:1 mei 2016. Tekst en foto's digitaal aanleveren bij Jeroen Padmos redactie@stad-en-lande.nl Foto omslag: Portret van jonkheer Laurens de Witte van Citters (1781-1862), anoniem ca. 1805, gekleurd krijt. De Witte van Citters was de laatste eigenaar van het Hof te Bruinisse. (Foto collectie Rijksmuseum)

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2016 | | pagina 2