Jaarverslag Commissie Tijdschrift Jeroen Padmos De Commissie Tijdschrift bestond in 2015 uit Peter Noordermeer, Ineke van den Broek en Jeroen Padmos. In 2015 mocht de Commissie zich wederom ver heugen op een groot aantal ingezonden artike len. Daarnaast ontvingen wij aanvullingen op de bijdragen en konden wij gebruik maken van onderzoekers die belangeloos hun (archief)- vondsten ter beschikking stelden voor publica tie. Driemaal achtereen kon daarom een zeer interessant blad uitgegeven worden. In de nummers 142 tot en met 144, de vorig jaar verschenen exemplaren van Stad en Lande; historische bijdragen en mededelingen van de Vereniging Stad en Lande van Schouwen- Duiveland werden achtereenvolgens gepubli ceerd: Peter Noordermeer, Anita de Munnik: 'Op Schouwen-Duiveland is alles wat mooi is bijeengebracht' Huib Uil, In memoriam ir. J.L. van Sloten (1919-2014) Rinus van Langeraad KAzn., Viane, vergane glorie Michiel Verweij, Leuvense studenten uit Schouwen-Duiveland, deel 2:1453-1485 Wijnand Renden, Activiteiten Jubileum commissie Wim Kesteloo, Pieter Johannes Smallegange, beter bekend als 'Piet Muus'. Bakker, bok- houder en eerste PvdA-man op Nieuwerkerk Rinus van Langeraad KAzn., Meester Kosten in Oosterland André Flikweert, Een joods familie in Nieuwerkerk Jop G. Steenhof de Jong, Uranium in Nieuw- Haamstede. Nucleaire hype rond grond boring op vliegveld Peter Vleugel, Isolement? Schouwen-Duiveland voor en na 1965 Peter Noordermeer, Op Facebook schrijf je samen geschiedenis Betty Blikman, Een schoolmeester op Schouwen-Duiveland: vijf huwelijken en elf begrafenissen Peter Vleugel, Najaarsexcursie gaat naar Dordrecht André Flikweert, Het Kolenfonds te Nieuwerkerk - een bijzondere uitwerking van de coöperatieve gedachte Rinus van Langeraad KAzn., 'Het lyceum, de school uit duizend' G.J. Kouwen, Verhaal van een 'arme jodin'; e-mailverkeer over een krantenberichtje Betty Blikman-Ruiterkamp, 'Beschrijving der menslievende bedrijven van Jan van Meerendonk' Wim Kesteloo, Had Nieuwerkerk een kasteeltje? Michiel Verweij, Leuvense studenten uit Schouwen-Duiveland (III) Een overzicht van deze bijdragen werd eveneens opgenomen op de website van de Vereniging. De internetredactie werd in 2015 door Gabri de Groot en Jeroen Padmos verzorgd. De Redactie wil een speciaal woord van dank doen uitgaan naar een ieder die haar heeft bijge staan bij het samenstellen Stad en Lande. Niet in de laatste plaats is zij dank verschuldigd aan Kees Stoutjesdijk van Drukkerij LNO te Zierikzee voor zijn professionele begeleiding bij de opmaak en productie van het blad. Aan het Gemeentearchief Schouwen-Duiveland te Zierikzee en het Zeeuws Archief in Middelburg is dank verschuldigd voor de prettige samenwerking en het beschikbaar stellen van illustratiemateriaal. 25

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2016 | | pagina 27