Jaarverslag Commissie PR 'n Communicatie Wie bin dat noe? Ria Geluk Er is in het voorjaar wederom een cursus Geschiedenis leeft\ gehouden met 25 deelnemers. Vier avonden met inleidingen over de verschil lende bezettingen die we gekend hebben op Schouwen-Duiveland (Noormannen/Vikingen- Vlamingen- Fransen- Duitsers). Met 4 inleiders die elk weer een boeiend betoog hielden voor een enthousiaste groep. Stad en Lande was aanwezig op de Dag van het Veelzijdig Landschap (paaszaterdag), bij de Open Dag aan de zuidkust van Schouwen, op de Burghse Dag en natuurlijk Open Monumenten dag. Stad en Lande neemt deel aan het Erfgoedplatform bij de gemeente, samen met de musea van Schouwen-Duiveland, de boerde rijenstichting, de PKN-kerken, de vereniging van de molens en de stichting Monumenten Schouwen-Duiveland, medewerkers van gemeen te en de monumentenadviseur. Het platform zal zich ook intensiever met Open Monumentendag bezighouden, evenals met de erfgoedprijs en de klassendag. Ineke van den Broek in het Mededelingenblad nummer 144 plaatsten wij een oude foto die werd genomen in de omgeving van Schuddebeurs. Er kwamen geen reacties binnen zodat we helaas niet kunnen melden wat de precieze locatie is en wie de afgebeelde personen zijn. In een fotoalbum van de familie Viergever- De Rijke dat wordt bewaard in het gemeentear chief Schouwen-Duiveland, vonden we een foto van een toneelvoorstelling. Het betreft de uitvoering van het toneelstuk 'Gouden Regen' van J.B. Priestley door de toneelvereniging Fotoverzameling gemeentearchief Schouwen- Duiveland, inv. nr. BRO 0542 'Dilettanten-Toneel-Zierikzee'. De foto is genomen in de Concertzaal in de Paardenstraat in Zierikzee op 18 december 1946. We weten niet wie de acteurs zijn. Is er iemand die ons meer kan vertellen over de afgebeelde personen, of over deze toneelvereniging? Uw in zendingen graag naar redactie@stad-en-lande.nl 21

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2016 | | pagina 23