_Js 4 Uut de pepieren Z a k b o e kj eff# It m£. I Ineke van den Broek Andere tijden... "Als de dienstplicht terugkomt, moeten vrouwen zich ook melden" luidt een krantenkop begin februari naar aanleiding van een aankondiging van de minister van Defensie.1 Alle 17-jarigen in Nederland, man of vrouw, zullen voortaan een brief krijgen van het ministerie dat ze geregi streerd zijn. Het plan van het ministerie moet nog wel door de kamer worden goedgekeurd. Dat zoiets ooit zou gebeuren, vrouwen als mili tair, daarvan zal soldaat Pieter van der Have uit de gemeente Oosterland zich wel nooit een voorstelling hebben kunnen maken. Pieter is als zoon van Jacob van der Have en Trijntje Houtman geboren op 20 november 1807 in het kleine «H-* «ja m dimSl y dorpje Sirjansland. Hij maakt deel uit van de lich ting 1826 van de Nationale Militie, in dit leger van het Koninkrijk der Nederlanden konden jonge mannen, mits zij aan de vereisten voldeden, vrij willig dienst nemen. Daarmee werd de gewens te sterkte niet bereikt. Dienstplicht was noodza kelijk om aan voldoende manschappen te komen. Slechts een minderheid, ongeveer een derde van de door de gemeenten ingeschreven jongemannen, komt in die tijd daadwerkelijk in dienst.2 Pieter behoort tot die groep. Hij krijgt geen vrijstelling vanwege broederdienst of licha melijke gebreken, hij wordt niet uitgeloot en hij heeft zich ook niet laten vervangen door een remplagant. <Z smBES-Set* v" 3T" 9 mè Titelblad en schutblad van het zakboekje van Pieter van der Have (Gemeentearchief Schouwen-Duiveland, Handschriftenverzameling inv.nr. 22) 18 i.ur1ii0v.ordtov««cdeWa^; J »5dc «n di» boekje grattM: voorfP„ j lijd van v«j .1 m daaronder veren iftliet jaa jg Bcliuorl tot de ligling uel VJil dc Provm' ie. hel MÜilie-kanlon. de Gemeente- Heeft celrokken No. Dient op clocn nu!^U(N je .No>- 0f ig .plaatsvervanger van IN- te jÉLisscld met N. N. No. of heeft zijn nummer vcr%^ ■vvonendo te wonende Aar:;#?. Np.28, a. fse .van C f. fment van Jlilniinistralie t Uecdincs- en re- "'Voor. dc Landmagl,™ ';u.r"^/blX8danitBr^^cJ; rt. '|8 teven» lo' ',„»ver. m» behalve 5 l(, tiocji, k vit.lrukkuhiU v« Uorii,m o£ iu1'0"n^'|c ^skening over liet ,u,.,...i;e t 1c Drc"ëeU- o0k daarentegen albsdo -/.onih-v zulks - t mu von.le manscW* afschrift van zij arujt -njne,kleedrng .a,,r(U- van zijne .staat van betecne dclyk«:hc staat va« d vau ^er A* <?y y ?C*C cs/a. M (i Aan liem afgegeven door mij ondergetcc- kende, kommanderende de voorschre- ve Kompagnfe. Op den y 183/ Troepen te voet. Nota. Boven aan wordt gestald: 1°. de naam van de afderling; 2°. het nummer van het bataillon3°. het nummer en letter van dc kompnguic. S»29

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2016 | | pagina 20