mm* *4 *$méé De boerderij van de familie Van der Wekken aan de Verseputseweg te Kerkwerve in 1954 (foto collectie auteur) Maria Landman, afkomstig van de hoogte bij Kerkwerve, gelegen aan de Verseputseweg. Een zoon van de familie was van mijn leeftijd. De vriendschap was gauw gesloten en is tot ons beider huwelijk in stand gebleven. Het bezoek dat we zo nu en dan aan de verdronken boer derij brachten was nooit zo opwekkend, maar ik heb toch nog de tijd mogen mee maken dat de familie er weer kon wonen en mij als logé kon ontvangen. De veerboot "Oosterschelde", onderweg van het Luitje te Zierikzee naar Katseveer op Zuid-Beveland, of vice-versa. 1954-1960. Foto P.J. of J.H. A. Ochtman. (foto collectie Gemeentearchief Schouwen-Duiveland, Fotoverzameling inv. nr. O 3718) Reis Het voorafgaande verklaart waarom ik voor het volgen van een bakkerscursus in Zierikzee in plaats van in Goes terecht kwam. Een keuze die bij veel familieleden en kennissen in mijn geboortedorp leidde tot opgetrokken wenk brauwen. En ze hadden een beetje gelijk. Het reisverhaal van de donderdag (cursus) middag, Colijnsplaat - Zierikzee en vice versa is al door velen met ongeloof aangehoord. Lees en huiver: Om 11.30 uur fietste ik naar het voetveer Kats - Zuid-Beveland. Om 12.00 uur overvaren. Daarna moest ik in het veerhuis van Noordhoek, de veerman, wachten op de spoorboot naar Zierikzee. Om 12.30 uur kon ik opstappen op de boot, met in het gunstigste geval om 13.30 uur aankomst in Zierikzee aan het Luitje. De cursus begon om 14.00 uur en eindigde om 17.30 uur. Daarna een kopje koffie en een boterham bij de familie Potappel, bij wie in de bakkerij ook lessen werden gegeven. Om 20.00 uur was de afvaart vanaf het Luitje. Omstreeks 21.00 uur kwam ik aan in het veerhuis. Dan volgde een fietstocht door Zuid-Beveland, via de Hongerdijk, Kaardebolleweg en Veerweg naar het veer Wolphaartsdijk - Kortgene. Ik kon opstappen op de boot van 22.30 uur en dan per fiets naar Colijnsplaat. Om 23.30 uur was ik dan weer thuis. Samen met mijn vader genoot ik dan van een stuk ontbijtkoek en een glaasje pleegzuster bloedwijn. 15 ft»»

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2016 | | pagina 17