Per boot naar Nieuwerkerk Wim Kesteloo Het vergt een beetje voorstellingsvermogen, maar de eerste mensen die proberen op Duiveland een bestaan te vinden treffen een ruw en oneffen land aan, met overal kreken. Er zijn geen wegen, dus bijna alle transport moet per boot, en daarom komen de eerste nederzettinkjes dicht bij een kreek die verbin ding geeft met de omgeving, zo ook in Nieuwerkerk, de eerste huisjes wor den gebouwd aan de Sweene, het latere Steenzwaan, omdat men daarover, via de Gouwe, naar Zierikzee kon varen om een schaap, boter, vis of darink te verkopen of te ruilen voor wat eigen levensbehoeften. Als er omstreeks de elfde eeuw een dijk om Duiveland gelegd wordt, wordt ook het Steen zwaan afgedamd. Gelukkig is er nog een vaart die naar het Gouweveer loopt, waar aan de andere kant van de dijk een paar pontjes naar Zierikzee varen, het miteveer en het korenveer. in 1508 maakt een belangrijk persoon gebruik van deze vaarweg. Omdat Anna van Bourgondië is overleden, beleent keizer Maximiliaan op 21 september 1508 de heerlijkheid van Duiveland aan zijn nicht Anna van Borssele, Vrouwe van Veere, die daarmee de nieuwe ambachtsvrouw van Duiveland wordt. Het is gebruikelijk dat zo iemand dan een inhuldigingstocht maakt, vooral om het plaatselijk bestuur gelegenheid te geven hun eed van trouw te vernieuwen. Op zaterdag 21 oktober 1508 komt Anna 's mid dags met de 'hue' (type zeilboot) aan bij het Gouweveer met haar begeleiders, bagage en kookgerei. Rentmeester Jan Corneliszoon no teert de volgende onkosten: Er worden 4 schellingen en 2 grooten betaald voor het vervoer en voor het aan de kant zetten met roeiboten bij het Gouweveer. Er is daar een kleine nederzetting waar nog 9 grooten rondge deeld worden aan aalmoezen. Het hele gezelschap wordt daarna met 16 schui ten naar Nieuwerkerk gevaren, en omdat de schippers twee dagen hebben liggen wachten, Heude of heu. Ets en gravureBernardus Kleynhens, Claes Jansz. Visscher (II), 1627. (Foto collectie Rijksmuseum Amsterdam) krijgen ze 8 grooten per boot; samen 10 schel lingen 8 groten, plus nog 4 grooten drinkgeld. (1 schelling is 12 grooten, is ca. fl. 0,30). Aangekomen in haar huis, het zogenaamde Heerenhuis aan de Ring op Nieuwerkerk (waar nu Hebron is), wordt diezelfde dag het volgende gekocht: Vijf pond kaarsen ten huize van Heijn Hugeszoon, de "naijer" te Nieuwerkerk met acht en een half pond boter, eieren, en aarden potten en pannen. Aan Emma Roels wordt er betaald voor eieren en brood. En er worden vijf kabeljauwen gehaald in Zierikzee en karpers in Oosterland. in 1610 komt er een dam in de Gouwe, de Steenen dijk, met een weg er overheen die Duiveland met Schouwen verbindt, en dan is dat gesjouw over water niet meer nodig. Het zal tot 1944 duren eer er weer naar Nieuwer kerk gevaren moet worden, en in 1953 gebeurt het onder heel andere omstandigheden nog een keer. Laten we hopen dat het heel lang duurt voordat het weer nodig is. Meer over Nieuwerkerk en zijn huizen op: http://communities.zeelandnet.nl/kesteloo

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2016 | | pagina 15