i t t mmv WÈÈ0Ê£m Een van de zeven opeenvolgende eigenaren van de boerderij aan de Weelweg in Kerkwerve: het echtpaar Pieter Jan van der Cingel en Anna van der Cingel-van Putte (foto collectie auteur). .if Een foto uit omstreeks 1884 van "Photographisch Atelier van A.L. Preuniger" uit Zierikzee van drie van de zeven kinderen van Pieter Jan van der Cingel en Anna van Putte. V.l.n.r.: Gillis JohannesLena Maatje en Magdalena Levi na (foto collectie auteur). uitsluitend een akkerbouwbedrijf van te maken: de ongeveer twintig grillig gevormde en ver spreid gelegen percelen, waaruit het bedrijf tot dan toe bestond, werden door die herverkave ling namelijk teruggebracht tot twee min of meer rechthoekige kavels. In het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw is door de jongste zoon van Krijn Adriaan, die hem inmiddels was opgevolgd, de helft van de akkerbouwgrond verkocht en is op de ande re helft een bos aangeplant, dat in de loop van de jaren is uitgegroeid tot de recreatieboerderij Van Langeraad. Daarnaast wordt op de voorma lige boerderij, die momenteel door een klein zoon van Krijn Adriaan wordt gerund, een paling- en een escargot-kwekerij geëxploiteerd. Zeven generaties uit één familie, weliswaar met drie verschillende achternamen vanwege opvol ging via de vrouwelijke lijn, hebben gedurende ruim twee eeuwen op de bekende boerderij aan de rand van het dorp Kerkwerve hun beroep uit geoefend. Van een gemengd bedrijf via een akkerbouwbedrijf naar een recreatieboerderij. Onderdelen van dit artikel zijn in februari 2015 gepubliceerd in Gens Nostra, maandblad van de Nederlandse Genealogische Vereniging, jaar gang 70 nummer 2. 12 -v» mm, '-w Th A L PRE U N I G ER Vliss< ogen Photograaph Zt«ri kzee

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2016 | | pagina 14