Foto uit februari 1928 van de boerderij aan de Weelweg te Kerkwerve. Het woonhuis is gebouwd in 1917 naar een ontwerp van de bekende Schouwse architect Hoogenboom en het nam toen de plaats in van een "versleten voorganger op dezelfde locatie. Helaas is een schilderijtje van de oorspronkelijke boerderij tijdens de Watersnood van 1953 verloren gegaan. Kenmerkend onderdeel voor die tijd is het stenen "motorkot", dat tegen de houten gevel van de schuur is gebouwd. Ook de veedrinkput op de voorgrond van de foto was een voor die tijd bekend onderdeel van een Schouwse boerderij. Beiden zijn, evenals de houten wanden van de schuur, ten gevolge van de Watersnood van 1953 verdwenen (foto collectie auteur). Maatje Kik (1790-1874), die uit het Duivelandse Nieuwerkerk kwam. Johannes groeide uit tot een vooraanstaande inwoner van Kerkwerve want hij werd er ook burgemeester. Het echt paar Gast-Kik kreeg één dochter, die ze ver noemden naar de moeder van Johannes. De jonge Lena Gast (1815-1863) trouwde op 20-jarige leeftijd met de van Zonnemaire afkom stige Johannis van der Bijl (1812-1840) en ging samen met hem boeren op haar ouderlijke boerderij aan de Weelweg. Helaas overleed johannis reeds op 27-jarige leeftijd. Twee jaar later hertrouwde Lena met Gillis van der Cingel (1811-1876), een boerenzoon uit Noordgouwe. Deze Gillis ontwikkelde zich tot een gerespec teerd inwoner van Kerkwerve, want hij werd er eveneens burgemeester. Lena kreeg bij elk van haar twee echtgenoten drie kinderen. De jongste spruit uit Lena's tweede huwelijk, Pieter Jan van der Cingel (1852-1932), volg de zijn ouders op als boer aan de Weelweg. Hij trouwde op 21-jarige leeftijd met Anna van Putte (1852-1930), een telg uit het van oudsher bekende Zonnemairse geslacht, dat nog steeds boert aan de Kijkuitsedijk. Samen kregen ze zeven kinderen, waarvan een zoon en drie dochters volwassen werden. De zoon, Gillis Johannes van der Cingel (1877- 1954), zette de traditie voort: hij werd de opvol ger van zijn vader. Daarnaast was hij wethouder en loco-burgemeester van Kerkwerve en wel doener van het dorp. Deze Gillis bleef ongehuwd zodat naar een opvolger moest worden uitgeke ken. Die diende zich in 1951 aan in de persoon van Krijn Adriaan van Langeraad (1912-1990), de oudste zoon van een zuster van Gillis Johannes. Krijn Adriaan van Langeraad begon in 1951 voortvarend met de modernisering van het gemengde bedrijf van ongeveer 50 ha. Dit werd echter in 1953 een halt toegeroepen door de watersnood. Mede ten gevolge van de herver kaveling is het daarna mogelijk geworden om er 11

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2016 | | pagina 13