Uut de pepieren eindelijk uit bij het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag en via hen bij het Van Langeraad-archief in mijn boekenkast. Daar zaten vele van de gewenste gegevens in, waar door de maker van de tekeningen en schilderij en ook voor Swedoro een gezicht kreeg. Mevrouw Blom-Wienands heeft met haar enthousiasme over de collectie het bestuur van Swedoro zover weten te krijgen dat het mee werkt aan het opzetten van een tijdelijke ten- Jeroen Padmos Door het Nationaal Archief in Den Haag wordt het archief van Arend van Dorp bewaard.1 Arend van Dorp (1528-1600) was ten tijde van de Opstand een belangrijke regeringsfunctionaris. Hij werd in 1573 door Willem van Oranje be noemt tot gouverneur van Zierikzee en Zeeland be-Oosterschelde. In 1575 en 1576 leidde Van Dorp de verdediging van Zierikzee tijdens het beleg door Spaanse troepen. Van Dorp was vanaf 1552 rentmeester van Maximiliaan van Bourgondië. Als markies van Veere en Vlissingen was Van Bourgondië de belangrijkste edele in Zeeland. Hij beschikte over onder meer lande rijen op Duiveland. Na het overlijden van Maximiliaan in 1558 werd Arend van Dorp tot mede-curator van het zogenaamde sterfhuis benoemd. Dit was geen geringe klus omdat Maximiliaan enorme schulden achterliet. Door de strenge winter van 1565 en het natte voorjaar van 1566 mislukten de oogsten, met armoede en ellende als gevolg. De Duivelandse pachters richtten zich tot Van Dorp met het ver zoek om kwijtschelding van hun pachtschulden. In deze editie van 'Uut de pepieren' belichten we een verklaring die op 2 oktober 1566 werd afgelegd door de schout, twee schepenen en de secretaris van Oosterland. Aan Porus de Mares, een secretaris van koning Philips II, verklaarden ze de pachters te kennen en bevestigden ze de ernst van de situatie. Deze verklaring bevat voor genealogen interessante informatie, waaronder de namen van een groot aantal Duivelanders. toonstelling van een selectie uit het werk van Piet Leonard van Langeraad. De voorbereidin gen daarvoor zijn momenteel in volle gang en het plan is om deze tentoonstelling te laten plaatsvinden in het gebouw van Swedoro, Michelangelostraat 46, 3066 NM Rotterdam (in de wijk Rotterdam-Alexander). Op de Doven- kunstdag (art swedoro) op zaterdag 25 oktober 2014 om 11.00 uur vindt de opening plaats. Tot 17.00 uur is op die dag deze tentoonstelling met een Schouws randje te bezoeken. De Sint-Judocuskerk in Oosterland in 1606, waarvan het schip in 1612 afbrandde Zoek de Zeeuwen! Door de redactie van Stad en Lande is het stuk getranscribeerd en voorzien van hedendaagse interpunctie. Op den tweeden dach octobris anno xvc zes- sentsestich zijn gecomen voor mij Porus de Mares secretaries ordinaris sconincx ons gena- dichs heeren, Pieter Cornelisz Bule scoutet, Cornelis Joosz ende Steven Jacobssz beede scepen en de Jan Heynez van den Heyden secretaries van d'Oosterlandt in Duvelandt uyt groote ambocht. En de hebben ten verzoucke van joncheer Aernt van Dorp curateur in den sterfhuyse des marcquis van den vere, verclaert getuycht en de geaffirmeert bij huere eede die zij in 't faict hueri. officie gedaen hebben, dat zij wel kennen en de lange gekent hebben Bastiaen Heynez, Jan Andriesz Brandt, Renger 7

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2014 | | pagina 9