Het echtpaar Piet Leonard van Langeraad en Harmanna Jantienna Hettema in 1940 (coll. auteur) Piet trouwde in 1929 met de eveneens doof ge boren Harmanna Jantienna Hettema (1901-1978). Dit huwelijk bleef kinderloos. Na het overlijden van zijn vrouw verhuisde Piet Leonard van Den Haag naar het christelijk tehuis voor bejaarde doven 'De Gelderhorst' in Ede. Daar overleed hij op 23 mei 1980. De nalatenschap van het echt paar Van Langeraad-Hettema werd gelijkelijk verdeeld over de bovengenoemde doveninstitu- ten in Rotterdam en Groningen. Bij de laatste genoot Harmanna haar opleiding. De matrassenafdeling van H. Pander en Zonen in Den Haag (omstreeks 1910) in die nalatenschap bevond zich onder andere een map met 175 tekeningen, aquarellen en schilderstukken, die Piet Leonard in de loop van de jaren in zijn vrije tijd had gemaakt. De onder werpen waren onder andere figuren, ornamen ten, landschappen, huizen en portretten, die hij thuis vervaardigde, maar ook tijdens zijn vele binnen- en buitenlandse reizen, waaronder vele tripjes naar zijn familie op Schouwen-Duiveland. Jarenlang heeft deze map in het archief van het bovengenoemde Rudolf Mees instituut gelegen. Tot in 2011 het moment aanbrak dat men het daar tijd vond om dat archief eens op te ruimen. Gelukkig vroeg men, voordat de papiercontainer werd besteld, eerst aan de historische afdeling van de Stichting Welzijn Doven Rotterdam (Swedoro) of ze belangstelling had voor delen uit het archief. Dat hadden ze en zo kwam het dat de vrijwilligster mevrouw Frédy Blom- Wienands tussen alle paperassen de map met tekeningen en schilderijen tegenkwam en zich erover ontfermde. Met steun van het bestuur van Swedoro inven tariseerde zij de inhoud, maakte foto's van alle werken en conserveerde ze tussen zuurvrij papier. Ook ging ze op onderzoek uit. Wat was de achtergrond van Piet van Langeraad, hoe was zijn leven verlopen? Daarvoor kwam ze uit ten portret dat Piet Leonard in art deco-stiji maakte van zijn vader in 1942 (coll. Swedoro; foto: Gerrit Blom) 6

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2014 | | pagina 8