Mijn huusvrouw is blijve liggen van haer eerste kijnt.. Een dove kunstenaar met Schouwse wortels Guido Hendrix Bij mijn bijdrage 'Genealogische informatie over de familie Cole/Cola in Zierikzee' in het Mededelingenblad van Stad en Lande nummer 138, november 2013, hebben Peter Noorder- meer en Jeroen Padmos aanvullingen geschre ven: zij geven achtergrond bij de Weeskamer in Zierikzee, nemen de onzekerheid weg die bij mij heerste ten aanzien van de voornamen Anna/Emma (mijn voetnoot 4) Cole, en geven de gedeeltelijke transcriptie alsook de reproductie van een officieel stuk dat naar aanleiding van Anna's overlijden werd opgesteld met het oog op de belangen van haar minderjarige kinderen. Kinderen, in het meervoud. Ik kan er dus zeer goed bijkomen dat zij struikelen over de door mij meegedeelde zin 'Anna is blijve liggen van haar eerste kijnt' (enkelvoud). Met hun bewe ring dat Anna dus maar één kind kan hebben gebaard, ondermijnen zij evenwel het gezag van Nicolaes Abrahamsz. Cola als historische bron. Wat volgt beoogt zijn gezag te handhaven als bron met betrekking tot zijn eigen gezin. Liggen en bliven1 zijn twee synoniemen voor het hedendaags courantere bevallen en heeft dus niet de betekenis van 'van haar eerste kind niet opgestaan' of 'in haar eerste kind gebleven'. Beide werkwoorden worden gebruikt met het voorzetsel van of met een genitiefvorm. N.A. Cola zegt, meen ik, met twee woorden dat zijn vrouw van een kind bevallen is. Dit is tautologisch taal gebruik, misschien met een duratief aspect: het kan een langdurige, zware bevalling geweest zijn, doch zij heeft er zeker niet het leven bij gelaten. Zij had kinderen, in het meervoud. 1 Zie Verdam, E.J., Venwijs, E. Middelnederlands woorden boek, kol. 581 en 592 Rinus van Langeraad KAzn. In nummer 129 van Stad en Lande schreef ik een artikel over een oudere broer van mijn grootvader, Krijn Adriaan van Langeraad (1865- 1943). Hij was hoofdcommies bij de ptt en in het geheim een fervente en actieve commu nist. Krijn Adriaan werd geboren in Zierikzee en groeide op op de boerderij 'Dreischors Nieuwland' in Dreischor. Daar ontmoette hij ook zijn latere vrouw Anthonetta Goemans (1866- 1950), geboren op 'Goemanszorg'. Samen kre gen ze twee zonen van wie de jongste, Piet Leonard, op 15 mei 1899 het levenslicht zag in Maastricht. Piet Leonard werd doof geboren, wat destijds werd bestempeld met doofstom. Tegenwoordig spreekt men heel terecht van doof. zijn ouders dachten er goed aan te doen om hem, al op zevenjarige leeftijd, in een van de weinige inter naten voor doven te plaatsen. Voor Piet werd dat het Koninklijk Instituut voor Doofstommen in Groningen, zijn verblijf daar duurde echter maar één jaar. Toen werd zijn vader overge plaatst naar Leiden en kon Piet zijn opleiding verder vervolgen in de dichter bij zijn ouderlijke woning staande Inrichting voor Doofstommen onderwijs in Rotterdam, het latere Rudolf Mees Instituut. Hij verbleef daar van 1907 tot 1915. in die tijd volgde hij van 1911 tot 1915 ook de winteravondlessen in tekenen en schilderen aan de Academie voor Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen op de Coolsingel in Rotterdam. Na zijn opleiding kwam Piet in dienst bij H. Pander en Zonen in Den Haag. Bij deze firma, een destijds zeer bekend meubel- en interieur- bedrijf, werkte hij meer dan veertig jaar als meu bel- en interieurtekenaar. In 1957 werd hij daar voor onderscheiden met de zilveren eremedail le, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau, en met de eremedaille van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel. 5

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2014 | | pagina 7