Jubileumexcursie over Schouwen-Duiveland wijnand Renden Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van onze vereniging dit jaar, biedt het bestuur de leden een excursie over Schouwen-Duiveland aan. Partners van ingeschreven leden mogen ook gratis mee. Er zijn voor deze excursie twee data vastgelegd: 20 en 27 september. Voor elk van deze zaterdagen zijn twee bussen gereser veerd en we hopen dat die vol komen. Per bus kunnen ongeveer 50 mensen mee. Mocht het aantal aanmeldingen onder de 100 liggen (wat wij niet verwachten), dan zal er alleen op zater dag 20 september gereden worden en ligt het aantal boven de 200, dan worden extra bussen ingezet. U krijgt ruim voor 20 september bericht op welke datum u bent ingedeeld. Vermeld dus op het los ingesloten formulier duidelijk uw voor keursdatum, e-mailadres en telefoonnummer. We vertrekken om 10.00 uur precies vanaf de parkeerplaats Haringvlietplein in Zierikzee. Kom op tijd, zodat u om 09.55 uur in de bus zit. Eén bus rijdt 's morgens over het oostelijk deel van het eiland, de andere bus rijdt naar het westen. De bezienswaardigheden die uitgezocht zijn, worden vooral vanuit de bus bekeken en u krijgt van vakkundige reisleiders(sters) uitleg. Omdat uit- en instappen nogal wat tijd kost, zal slechts op een enkele plek de bus verlaten wor den om iets beter te bekijken. Er wordt onder weg niet gestopt om koffie of thee te drinken. Rond 12.00 uur ontmoeten we elkaar op een mooie locatie waar de lunch gebruikt wordt, natuurlijk met aperitief, en waar iets over het betreffende bedrijf verteld wordt. Rond 14.00 uur vertrekken de bussen weer. wie het oosten van Schouwen-Duiveland heeft bezocht, gaat nu naar het westen en west gaat naar oost. Ook nu geen tussenstop voor thee of koffie. Rond 16.00 uur zijn we weer terug in Zierikzee. Omdat velen van u Schouwen-Duiveland goed kennen, is er voor gekozen hier niet de exacte route te beschrijven en ook de lunchlocatie niet te verklappen. Laat u verrassen en stuur op tijd het aanmeldingsformulier op! Mocht u na aan melding toch verhinderd zijn, geef dit dan aan mij door: tel: 0111-671997 of 06-14703882 of e-mail: wijrenden@zeelandnet.nl Vul voor aanmelding voor de jubileumexcursie het blauwe formulier in. 4

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2014 | | pagina 6