Genealogisch Centrum naar Zeeuws Archief Nieuwe leden Het Zeeuws Archief en het Genealogisch Centrum Zeeland hebben hun dienstverlening geïnte greerd, waardoor de rijke genealogiecollecties van beide organisaties op één plaats zijn te raadplegen: de studiezaal aan het Hofplein 16 te Middelburg. Het Zeeuws Archief beschikt over miljoenen persoonsgegevens van Zeeuwen in geboorte-, huwelijks- en overlijdensaktes van de burgerlijke stand. Maar ook in notaris-, kerk- en gevangenis- registers, uitgewerkte stambomen en familie boeken. Het Genealogisch Centrum Zeeland heeft ook tal van genealogische bronnen. Denk aan indexen op doop-, trouw- en begraaf- boeken en op rechterlijke, notariële en weeska merarchieven. Maar vooral bezit het centrum een groot aantal particuliere verzamelingen met genealogieën, overlijdensadvertenties, geboor tekaartjes en bidprentjes. Beide organisaties beschikken bovendien over een uitgebreide bibliotheek met genealogische boeken en naslagwerken. Veel gegevens zijn gedigitaliseerd in diverse stamboomprogramma's en de miljoenen histori sche persoonsgegevens die beide onderzoeks instellingen beheren zijn voor een groot deel online te raadplegen via het persoonsnamen- programma 'Zeeuwen Gezocht' op www. zeeuwsarchief.nl en op www.genealogischcen- trum.nl. Het is nu dus mogelijk behalve de digi tale ook de fysieke (originele) bronnen van beide op een en dezelfde plaats te raadplegen, name lijk in de studiezaal van het Zeeuws Archief. De twee organisaties willen met deze integratie hun dienstverlening aan stamboomonderzoe kers nog verder verbeteren. De studiezaal is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en elke eerste zaterdag van de maand van 9.00 tot 17.00 uur. De vrijwilligers van het Genealogisch Centrum zijn in de studiezaal aanwezig op dinsdag en donderdag tussen 10.00 en 15.00 uur en op de eerste zaterdag van de maand van 9.00 tot 16.00 uur. Belangstellenden kunnen gratis originele stuk ken raadplegen met inachtneming van de open baarheidsbeperkingen die gelden om kwetsbare stukken te beschermen en de privacy van nog levende personen. Voor geboorteaktes geldt in Nederland een openbaarheidsbeperking van 100 jaar, voor huwelijksakten 75 jaar en voor overlijdensakten 50 jaar. Mevr. E. van Meurs te Zierikzee De heer M. Hartog te Zierikzee. De heer J.P.M. Maassen te Zierikzee Mevr. C. Papeveld te Burgh-Haamstede Mevr. C. den Adel-Outshoorn te Schuddebeurs De vereniging telt per 1 mei 2014 646 betalende leden. 3

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2014 | | pagina 5