Van de waarnemend voorzitter Ingezonden brief Wijnand Renden Met Paula Bremmers en Jan Stigter hebben de commissies Planologie en Monumenten geluk kig de nodige aanvulling gekregen, wij hopen dat zij veel plezier aan hun werk in deze com missies zullen beleven. Piet van Beveren is be reid gevonden tot het bestuur toe te treden. U krijgt in de najaarsvergadering een voorstel om hem officieel te benoemen. Met deze aan vullingen is vooral het bestuur nog niet op de nodige sterkte. Wederom een oproep aan u om u voor de vereniging in te zetten, u kunt contact opnemen met de secretaris. Het nieuwe jaar is al bijna halverwege en allerlei evenementen dienen zich weer aan. Zoals altijd zijn wij weer bij o.a. de Burghse dag, de Vlasdag in Dreischor en de Open Monumentendag aan wezig met onze stand. Een stand die opgevrolijkt is met een aantal foto's van mooie monumenten en plekken op het eiland. Op de Dag van het Veelzijdig Landschap afgelopen 19 april in Burgh- Haamstede hebben we aan deze foto's een prijs vraag gehangen: weet u in welke plaats deze foto is genomen? Bij tien goede antwoorden kon een gratis lidmaatschap van onze vereniging voor 2014 worden gewonnen. De prijsvraag heeft zes nieuwe leden opgeleverd en we hopen dat zij hun lidmaatschap in 2015 voortzetten! September wordt de maand van de excursies. De eerste zaterdag van deze maand naar Antwerpen en 20 en/of 27 september de jubile umexcursie over het eiland. U leest er meer over in dit blad en vergeet u niet zich op te geven! De najaarsvergadering houden we op vrijdag 28 november in de Nieuwe Kerk in Zierik- zee. We zullen dan extra aandacht besteden aan ons 75-jarig jubileum. In het volgende medede lingenblad leest u er meer over. Ik wens u een mooie zomer toe. Geachte redactie, Weer een mooi en prettig leesbaar nummer, het pas ontvangen Mededelingenblad, nummer 139. Eén opmerking heb ik. Op pagina 24 staat een foto van 'De Weststraat in Burgh-Haamstede in 1910'. De door de PTT verzonnen naam 'Burgh- Haamstede' wordt door de diverse media ge bruikt, ook als het om een individueel dorp Burgh of Haamstede gaat. Dit tot ongenoegen van veel inwoners en het geeft ook reden tot misver standen. In 1910 was dat dus de Weststraat in Haamstede. De gemeente is zo vriendelijk geweest de afzon derlijke kernen te benoemen met witte bordjes. Zo kan iedereen dus zien wat Haamstede, Nieuw-Haamstede, Burgh, Burghsluis en Westen- schouwen is. Omroep Zeeland maakt het helemaal bar; zij hebben het daar over een evenement in de 'dorpskern van Burgh-Haamstede'. Ook mede delingen als 'concert in de kerk van Burgh- Haamstede'. Welke kerk, een van de vele in Haamstede of het liefelijke kerkje van Burgh? Er zijn daardoor al veel bezoekers op de verkeerde plaats terechtgekomen. Teun Rosmolen Zierikzee 2

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2014 | | pagina 4