Van de redactie Jeroen Padmos In de aanloop naar de zomer ligt er weer een nieuwe editie van Stad en Lande voor u gereed. Dit blad verschijnt misschien eerder dan u gewent bent, maar zoals al in het vorige num mer aangekondigd verschijnen we voortaan een maand vroeger dan gebruikelijk. In het jubileumjaar van de vereniging wordt een speciale excursie op Schouwen-Duiveland geor ganiseerd. Daarnaast is er de reguliere jaarlijkse excursie, deze keer naar Antwerpen. Hoe het programma van die excursie eruitziet valt te lezen in de bijdrage van Peter vleugel. Voor elk van de excursies is een apart aanmeldingsfor mulier bijgesloten. Mocht u geïnteresseerd zijn in genealogie (stam boomonderzoek) dan wijzen we u op het pers bericht van het Genealogisch Centrum Zeeland: het is verhuisd waardoor het voor onderzoekers mogelijk is geworden om de genealogische col lectie te bekijken op de studiezaal van het Zeeuws Archief in Middelburg, stamboomonder zoek is een hobby die door steeds meer mensen wordt beoefend. De redactie is zeer benieuwd naar uw resultaten. Mocht u uw stamboom en vooral de verhalen over uw voorouders in Stad en Lande willen publiceren, dan nodigt de redactie u hier van harte toe uit. U kunt ons bereiken via het inmiddels bekende e-mailadres redactie@stad-en-lande.nl Wij staan u graag met raad en daad terzijde. Met deze editie van stad en Lande heeft de redactie het een en ander goed te maken. Bij de productie van het maartnummer zijn de jaarver slagen van de commissie Planologie, de commis sie PR en Communicatie en de commissie Kleine cultuur-historische Elementen blijven liggen. Hetzelfde geldt voor het verslag van de voor jaarsledenvergadering. Regelmatig ontvangt de redactie berichten van lezers. Zo ook van de heer Rosmolen uit Zierik- zee. Hij stuurde de redactie een e-mail naar aanleiding van de foto van de Weststraat in Haamstede die wij plaatsten bij het jaarverslag van de Monumentencommissie in nummer 139. Deze interessante terugkoppeling hebben wij integraal voor u overgenomen. Ook naar aanlei ding van de raadfoto uit de rubriek 'Wie bin dat noe?' ontvingen we een aantal reacties. Zo weten we nu wie de juffrouw, kleuters en de omstanders waren die in 1966 feest vierden vanwege de opening van de nieuwe kleuter school in Brouwershaven. Ook de juf op de foto uit nummer 137 is inmiddels geïdentificeerd. In deze editie van Stad en Lande staan we nog een keer stil bij de zeventiende-eeuwse nalaten schappen van Nicolaes Abrahamsz. Coole en zijn echtgenote Anna Morette. Door Jeroen Padmos is aanvullend onderzoek verricht in het weeska merarchief van Zierikzee. Guido Hendrix geeft in zijn bijdrage een uitleg bij het eerder door hem geschreven artikel over het predicatieboek van Coole dat door Hendrix is aangetroffen in de kloosterbibliotheek van Westmalle (België.) Betty Blikman beschrijft het leven van Johannes van Voorst. Deze Delftenaar was van 1781 tot 1788 predikant te Zierikzee. Van Voorst deed mee aan een prijsvraag die werd uitgeschreven door het Haarlemse Teylers Godgeleerd Genoot schap. Voor die inzending ontving Van Voorst een zilveren penning. Deze penning maakt tegenwoordig deel uit van de collectie van het Stadhuismuseum van Zierikzee. Vaste inzender Rinus van Langeraad KAzn. schrijft over zijn achterneef Piet Leonard van Langeraad, die jarenlang werkzaam is geweest bij de bekende meubelfabrikant Pander in Den Haag. Van Langeraad was een geschoold tekenaar en zijn werk wordt in oktober 2014 geëxposeerd. Ten slotte wijst de redactie u op de rubriek 'Uut de pepieren' waarin een transcriptie is opgeno men van een zestiende-eeuws archiefstuk dat handelt over de armoedige omstandigheden waar in een aantal Duivelandse pachters verkeerde. wij wensen u veel leesplezier en hopelijk kunnen we u begroeten tijdens een van de excursies. 1

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2014 | | pagina 3