mm w Achttiende-eeuwse gravure van de Oude Haven van Zierikzee. Vervaardigd door Jacobus Spilman in 1754 naar een tekening van Corneiis Pronk. De noordzijde van de haven is op deze prent voor de toeschouwer aan de linkerzijde gelegen, (coll. Gemeentearchief Schouwen-Duiveland, nr. ZM 0161) Zierikzee zijn geweest. Hij bezit een eigen woning, tuin en pakhuis. Deze eigendommen worden een geschatte waarde van 470 Vlaams toegekend. De boedelbeschrijving uit het wees kamerarchief gunt ons een fictieve rondgang door de woning. Het huisraad bestaat onder meer uit bedden, tin, metaal, kasten, schilderijen en wordt door de voogden geraamd op ruim 226 Vlaams. Een vertrek is ingericht als kantoor waar onder meer kantoorbenodigdheden, boeken en een bij bel worden aangetroffen. Het meubilair in de achterkamer wordt omschreven als een bed, stoelen, een kast, tafel, bank, acht schilderijen, vier kaartjes, 'een cleyn wagen houte kasse' en een 'krucifix'. In de gang hangt onder meer een wapenbord met een musket, een vogelroer, twee pistolen, een hellebaard, drie degens en twee bandeliers.9 De hal leidt naar een zoge naamd 'saletje' waar een 'persse' staat en naar de keuken met een achterkeuken. De stukken wekken de indruk dat keuken wordt gebruikt als woonkeuken en dat in de achterkeuken de be reiding van maaltijden plaatsvindt. De bovenver dieping wordt gebruikt als zolder waar onder meer zestien zakken tarwe worden bewaard. Coole was in het bezit van een 'hoeftie met een boomgaard', groot 7 gemeten en 30 roeden gelegen in de Sint Joospolder onder Noord- gouwe.10 Daarnaast bezat hij gronden in de Verbrande Manpolder. In de nalatenschap van Anna treffen we geen verwijzingen naar een hoeve en landerijen aan. Wellicht dat Coole ze kocht na Anna's overlijden met als doel om zich uit de handel terug te trekken en zich te wijden aan een rustig landleven.

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2014 | | pagina 20