Redactiecommissie: Peter Noordermeer (eindredactie) Jeroen Padmos (secretaris) Vacature Redactieadres: redactie@stad-en-lande.nl INHOUD blz. Van de redactie 1 Van de waarnemend voorzitter 2 Ingezonden brief 2 Genealogisch Centrum Zeeland naar Zeeuws Archief 3 Nieuwe leden 3 Jubileumexcursie over Schouwen-Duiveland 4 Mijn huusvrouw is blijve liggen 5 Een dove kunstenaar met Schouwse wortels 5 'Uut de pepieren' 7 Wie bin dat noe? 9 Een Zierikzeese predikant wint de erepenning van het Teylersgenootschap 10 De jaarlijkse excursie van Stad en Lande 13 Een cleijn wagen houte kasse en krucifix 16 Verslag najaarsvergadering 2013 20 Jaarverslag commissie PR en Communicatie 22 Jaarverslag commissie Cultuur-historische elementen 23 Jaarverslag van de commissie Planologie 23 "Stad en Lande bestaat 25 jaar" 24 Nummer 140, 51® jaargang, juni 2014 Het volgende nummer verschijnt op 1 oktober 2014. ISSN-0166-8757 Sluitingsdatum kopij 1 september 2014. Tekst en foto's digitaal aanleveren Jeroen Padmos: redactie@stad-en-lande.nl Foto omslag: Johannes van voorst, predikant te Zierikzee van 28 oktober 1781 tot 30 maart 1788

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2014 | | pagina 2