Red Star Line-gebouwen aan de Schelde In Antwerpen. Van hieruit vertrokken de schepen met emigranten naar de l/S (foto collectie Peter Vleugel) Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werd in 1585 het opstandige Antwerpen door Parma veroverd, waarna protestantse en joodse kooplieden vertrokken naar de Noordelijke Nederlanden, omdat zij niet veilig waren voor de Spaanse inquisitie. De Zeeuwen en watergeuzen sloten de Schelde af, zodat de handel over water stil kwam te lig gen. Deze sluiting heeft tot 1792 geduurd, toen de Franse tijd aanbrak. Door de Franse bezetting verarmden de Neder landen zeer. Veel mensen, zowel in Nederland als België, besloten dan ook in de negentiende eeuw te vertrekken naar de Verenigde Staten van Amerika. In België werd hiertoe de Red Star Line opgericht aan de Schelde. Tussen 1873 en 1934 vertrokken meer dan 2 miljoen mensen hiervandaan naar het beloofde land aan de overkant van de Atlantische Oceaan, op zoek naar geluk en een beter bestaan. Ook vanuit Zeeland vertrokken diverse mensen met de Red Star Line. In de oude loodsen van deze scheep vaartmaatschappij komen de aangrijpende ver halen van de landverhuizers weer tot leven in woord en beeld. Het vertrek en het leven aan boord worden uitvoerig toegelicht. Na de vrije lunch is er de mogelijkheid de groot ste kathedraal in de Nederlanden te bezoeken, de Onze Lieve Vrouwekathedraal, die is ge bouwd door onder meer de familie Keldermans, die ook de Sint-Lievensmonstertoren in zierik- zee gebouwd heeft. Dit monumentale gebouw in de Brabantse gotiek is met zeven beuken en 125 pilaren de grootste kerk der Nederlanden. De bouw duur de van 1352 tot 1521. De inrichting is zeer barok en dateert van na de Beeldenstorm van 1566. Er hangen diverse grote meesterwerken van Rubens, zoals de Kruisafneming en de Hemel vaart van Maria. Verder zijn er bij de laatste res tauratie muurschilderingen gevonden van voor de Beeldenstorm. De schitterend versierde goti sche toren is met 123 meter de hoogste van de Nederlanden. Vervolgens rijden we naar Museum Mayer van den Bergh of het Maagdenhuismuseum. Museum Mayer van den Bergh Dit museum is gevestigd in een oude patriciër swoning. Het bevat schilderijen uit de vijftiende, zestiende en zeventiende eeuw, van onder meer Pieter Brueghel (de Oude en de Jonge), Quinten Matsys en Dirk Bouts. Er zijn ook fraaie voorbeelden te zien van Brabantse tapijtkunst in een aantal authentiek ingerichte stijlkamers. Verder is een grote collectie kerkelijk beeld houwwerk van voor de reformatie te zien en een aantal uitzonderlijk fraaie handschriften met miniaturen. Maagdenhuismuseum Dit gebouw was van 1552 tot 1852 een wees huis voor meisjes. Diverse voorwerpen en foto's in het museum herinneren aan deze bestem ming. De meisjes leerden er naaien en kant klossen en allerlei huishoudelijke taken. Maar er is ook een fraaie collectie schilderijen van Pieter Paul Rubens, Antoon van Dijck en Jacob Jordaens te zien. (Vul voor deelname het witte formulier in.) 15

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2014 | | pagina 17