our cmnv nn1cVnurt>us ctxituil likiti ui6 Alton* "fctatiït moar een die langs voer en weigerde tol te betalen een hand afhakte en die in de Schelde wierp - (h)Antwerpen dus. Of misschien aan de Romeinse veldheer Silvius Brabo (aan wie het hertogdom Brabant zijn naam dankt) die de reus doodde, zijn hand en hoofd afhakte en die in de Schelde wierp. Er is nog een andere verklaring voor de naam Antwerpen: een in de stroom vooruitstekende verhevenheid, een 'aanwerp' waarschepen kon den aanleggen. Deze plaats was bij het Steen, het grote middeleeuwse kasteel aan de Schelde. Toen het Zwin in de middeleeuwen verzandde, vertrokken de handelaars uit Brugge naar het nabijgelegen Antwerpen aan de rivier de Schelde. Doordat eind dertiende eeuw de Engelse wolhandel naar Antwerpen als stapel plaats werd verplaatst, brak er voor deze stad een enorme bloeiperiode aan. Tevens vestigden zich Duitse Hanzekooplieden in Antwerpen; daar kwam de handel in Portugese specerijen en Franse wijnen bij, zodat Antwerpen in de vijftien de en zestiende eeuw uitgroeide tot de grootste internationale handelsstad van Noord-Europa, in de zestiende eeuw werd Antwerpen een cen trum van de pas uitgevonden boekdrukkunst. De vele internationale handelscontacten naar allerlei richtingen zorgden vanuit Antwerpen dat de wereld werd voorzien van boeken. De opko mende renaissancekunst en de ideeën van humanisten en hervormers konden door de boekdrukkunst onder meer via Antwerpen snel naar alle kanten worden verspreid. Afbeelding uit Van den vos Reynaerde, de fade/ die zich rond Hulst afspeelde Het Steen, het oudste bouwwerk van Antwerpen

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2014 | | pagina 16