Een Zierikzeese predikant en de erepenning van het Teylersgenootschap links mevrouw Meiresonne, lid van de ouder- commissie, de moeders Smalheer en van Ast (als ik het goed zie) en helemaal rechts me vrouw Grootjans-v.d. Hoek met haar moeder. Mevrouw Grootjans was correspondente van de Zierikzeesche Nieuwsbode, maar voor deze gelegenheid kwamen ook 'echte' journalisten mee van de Nieuwsbode en de PZC. Hoe deze foto in het gemeentearchief is geko men snap ik eigenlijk niet want in de beide genoemde kranten stonden andere foto's. Leuk dat deze foto gepubliceerd is, het roept fijne herinneringen op! Maar wie zag nu aan mijn rug dat ik het was?' (Dat stond in het gemeentearchiefarchief ver meld bij de foto. pn) Mevrouw Schulz-Schilperoort uit Brouwershaven meldt: 'Ik ben al ruim 25 jaar lid van Stad en Lande en zag deze foto in het blad. Ik herken helemaal links mijn zus Ans Schilperoort en daarnaast een jon gen van Koster, in het midden meisje Inge Gast? Naast het meisje met de bloemen en voor Juffr Quant staat Peter van Grunsven, Rechts Mevr. A. Grootjans-v.d. Hoek met haar moeder Mevr. V.d Hoek. In het midden Janny Botbijl (ben ik niet helemaal zeker van).' Ook kregen we nog een reactie van Rie Rosmolen-Murre uit Zierikzee op de raadfoto uit nummer 138 (november 2013) van het bezoek van een aantal kinderen aan het bak kersmuseum 'Om den broode' in Zierikzee (Foto gasd be 1017). Ze herkent op de foto Jacqueline Schipper, leerkracht op de Theo Thijssenschool. Maar hoe de kinderen op de foto heten blijft vooralsnog in het duister. Betty Blikman-Ruiterkamp Johannes van Voorst (Delft 1757 - Leiden 1833), predikant te Zierikzee van 28 oktober 1781 tot 30 maart 1788 Predikant Johannes van Voorst (Delft 1757 - Leiden 1833), was de zoon van de schoenmaker Willem van Voorst en zijn vrouw Magdalena van den Berg. Hij was predikant van de hervormde gemeente (toen nog gereformeerd geheten) te Zierikzee van 28 oktober 1781 tot 30 maart 1788. voordien had hij in Leiden theologie gestudeerd, twee jaar in het Gelderse dorpje Hall gestaan en daarna bijna net zo lang in het wat grotere Wageningen. Tussen 1650 en 1810 waren er steeds vijf predi kanten verbonden aan de Zierikzeese Hervorm de Gemeente. Tijdens de vergadering van het Collegium Qualificatum (de kerkenraad plus vijf leden van het stadsbestuur) op 3 augustus 1781, moest er een opvolger gekozen worden voor de naar Delft vertrokken Henricus Arnoldus van Marle. Er was een lijst samengesteld met twaalf kandidaten. Johannes van voorst stond boven-aan en werd aangezocht te komen. Scriba ds. Nicolaas Albertus Blaauw had de 'verkiezingsbrief' opgesteld, die aan Van Voorst 10

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2014 | | pagina 12