Wie bin dat noe? Peter Noordermeer (Foto GASD JVH 1315) Op de vorige raadfoto van de feestelijke opening van de Brouwse kleuterschool De Blokkendoos in maart 1966 kregen we van mevrouw Bep Quant (op de foto op de rug gezien) onderstaan de reactie: 'Het is inderdaad een foto van de opening van de nieuwe kleuterschool op 21 maart 1966 te Brouwershaven. De opening werd verricht door mevrouw M.J. de Jonge, toenmalig inspectrice van het kleuteronderwijs. We verhuisden toen tertijd van de oudste, armoedigste kleuter school naar de modernste van Zeeland. Op de foto staan de kleuters: Maja van Ast, ze mocht samen met Peter van Grunsven bloe men geven aan mevrouw De Jonge geven. Achter haar staat Inge Gast; ze mocht een oude blokkendoos (van Fröbel) met daarin de sleutel van de "nieuwe Blokkendoos" aan me vrouw de Jonge overhandigen. Dan komt Maja Smalheer met (half) Jan van der Weele, daar weer achter staan Sjoerd Koster en (deels) Ans Schilperoort. Op de achtergrond: In het gemeentearchief vonden we een foto van een rijtje biljarters, opgesteld op 3 maart 1989 in café Steilööre in Ouwerkerk (waar vind je nog een café met een biljart...). Ze zijn in dat seizoen de zes finalisten voor de titel bandstoten vierde klasse van de knbb. Die zou worden gewonnen door Bert Kooiman, die dus ook op de foto staat. Maar wie van de zes is Bert Kooiman en hoe heten de anderen? (Foto GASD BRO 0178) 9

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2014 | | pagina 11