Duiveland behouden gebleven. Het is een klus van jaren en je bent nooit klaar. De Vereniging Stad en Lande vindt dat nu het moment is gekomen deze inzet te belonen met een oorkonde. De Noorse geschenkwoningen was en is steeds een terugkerend item geweest in onze Commissie Monumenten. Alhoewel nog geen daadwerkelijke monumenten met een formele objectstatus 'monument', heeft de commissie altijd veel waarde aan de geschenkwoningen toe gekend omdat ze een tijdsbeeld vertegenwoordi gen van een ramp die ons eiland in 1953 heeft getroffen. Een tastbaar symbool van hulp als de nood hoog is. Veel van deze noodwoningen zijn niet meer authentiek, dat is jammer maar wel begrijpelijk. Toen wij dan ook de publicatie voor de aanvraag bouwvergunning van Zeeuwland zagen voor groot onderhoud/renovatie voor de zeven geschenk woningen, zes in Burgh-Haamstede en één in Renesse, waren we benieuwd hoe de afloop van deze renovatie zou uitpakken. Het resultaat heeft ons zeer verheugd, behoudens een paar wijzigingen, staan de woningen er weer strak bij, nagenoeg authentiek, en kunnen weer jaren mee. Omdat vereniging Stad en Lande de zorgvuldige ingreep van Zeeuwland zeer waardeert, zien we graag een oorkondeschildje, voor gerestaureerd monument, geplaatst op deze zeven geschen kwoningen en stellen die hierbij beschikbaar. Noorse geschenkwoning, Duin wegje te Burgh Haven zz. 4 te Brouwershaven Het pand stamt oorspronkelijk uit 1740. Klaarblijkelijk een winkeltje uit de dertiger jaren, te zien aan de grote etalageruit en het eiken winkelin terieur met talloze vakjes wat zo typerend was voor een manufacturenwinkel, garen band en kno pen enz. Het winkelinterieur is behouden gebleven. Het geheel is mooi gerenoveerd. De voorgevel is strak hersteld (stucwerken schil derwerk), mooi houtwerk van de Kozijnen, waarboven authentieke lijstwerk aangebracht. Mooie voordeur met diamantvormige panelen. Hardstenen neuten en dorpel. Stoeppaal met smeedijzer. De verdieping: Kozijnen met roeden, boven en onderramen. Strakke lijstgoot. Strak gesmeerde hoekkepers van het voordakschild. Het metselwerk van de achtergevel is mooi her steld en er is vakkundig loodgieterswerk ver richt aan vergaarbak afvoeren en goten. De kap is zo authentiek mogelijk gerestaureerd, met in zicht laten van ambachtelijk timmerwerk. D'n tras (de regenbak) is gerestaureerd. De geschilderde vloer van een slaapkamer is hersteld de z.g. 'kindvoetjesvloer' worden uitge beeld, hiervan zijn er slechts nog 4 van overge bleven in de Benelux. Mw. Stoel-Bom uitbaatster en vorige eigenaresse, was de beste vriendin van de vader van mevrouw van Nieuwenhuize de huidige eigenaresse. Mevrouw stoel was een bekend persoon in het sociale leven van Brouwershaven. 7

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2012 | | pagina 9