OORKONDES VOOR GERESTAUREERD MONUMENT VAN DE VERENIGING STAD EN LANDE VAN SCHOUWEN-DUIVELAND Monumentencommissie van de Vereniging Stad en Lande De commissie Monumenten van de Vereniging Stad en Lande reikt om het jaar een aantal Oorkonden uit aan personen of instellingen, die zich hebben ingespannen voor het behoud van een monument of die verbete ringen hebben aangebracht aan beeldbepalende objecten op Schouwen-Duiveland. In 2012 zijn de navolgen de monumenten in aanmerking gekomen voor een Oorkonde. De houtloodsen Vissersdijk 2 te Zierikzee De houtloodsen waren in het verleden daadwer kelijk houtloodsen van waaruit De zierikzeesche Houthandel haar handel exploiteerde. Toen zij ver huisde naar de Industrieweg stonden de loodsen dus leeg. Wat nu? Het geluk trof deze loodsen, ze werden verwor ven door de Stichting Monumenten Schouwen- Duiveland. De Stichting is een private stichting en dus geen overheid. Zij zet zich in voor behoud van cultureel en monumentaal erfgoed op Schouwen-Duive land. De Stichting is voor honderd procent een dochter van de Stichting Renesse. De loods is prachtig gerenoveerd en in gebruik door de Museumhaven als restauratieruimte voor oude schepen de zogenaamde Stads- en Commerciewerf. De hoge loods is in 2009-2010 gerenoveerd als restaurant en genoemd Grand Café De Werf. De cultuurhistorische waarde van de loodsen kon hierdoor worden bewaard. Een verrijking voor het aanzien van de stad, net buiten de Zuidhaven poort. Onze vereniging heeft veel waardering voor de activiteiten van de Stichting Renesse en haar dochterstichting Monumenten Schouwen-Duive land en reikt met veel genoegen een oorkonde aan haar uit voor dit restauratieproject. Dillingsweg 12 te Sirjansland De voormalige boerderij is grondig onder handen genomen door de familie de Hulster en gereno veerd tot boerenwoonhuis. Toen Arjan de Hulster en zijn echtgenote de zwaar vervallen hoeve kochten zei een collega: 'Je kunt maar één ding doen, zet er een bulldozer tegen'. Dat heeft de familie De Hulster niet gedaan, door hun inzet is een prachtig pand in het buitengebied van 6

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2012 | | pagina 8