De afzender waren een zekere Jan Folmer en familie. Een nader adres ontbrak, zodat we daar uit wellicht de conclusie kunnen trekken dat hij bekend was bij de geadresseerde. En dat was nie mand minder dan de heer Max(imiliaan) Braam. Nu zijn er wel meer mensen met die naam, maar voor mij was het adres op de kaart voldoende bewijs dat we hier te maken hadden met Maximiliaan Braam die in Nieuwerkerk vooral bekend is als degene die een legaat heeft geschonken aan de Openbare Lagere School en waarvan sinds 1933 elk jaar een feestje gehouden wordt voor de leerlingen: het zogenaamde 'Braamfeest'. Van de rente welteverstaan, het kapitaal blijft onaangeroerd. De kaart is in 1908 afgestempeld in Nieuwerkerk. Ik kon het niet nalaten een bod uit te brengen, zonder al te veel hoop overigens dat ik ook de hoogste bieder zou worden. Maar een reactie van de aanbieder uit het Overijsselse Kampen bracht me de zekerheid dat ik dat wél was. Ik vertelde 'net aan mijn vrouw en wilde de span ning wat opvoeren, zo in de trant van: 'Ik heb een kaart gekocht, die verzonden is door ene Jan Folmer, en nu moet jij eens raden wie de geadresseerde is.' 'Maximiliaan Braam' zei ze onmiddellijk tot mijn en ook haar stomme verba zing. Voor alle duidelijkheid: ze kijkt nooit op de website van Marktplaats. Een spelletje van 'je wordt warm, of koud en alles daar tussenin' kon dus verder achterwege blijven. Ik vond het wel een leuke aanwinst. Van het een komt het ander en zodoende heb ik het artikel 'Het Maximiliaan en Louise Braam Herdenkingsfonds' in Nieuwerkerk 1933-1998 door Frans Beekman en Arnold Schiettekatte Kroniek van het land van de Zeemeermin 1998) er eens op nagelezen om wat meer over Braam te weten te komen. Wie Jan Folmer was zullen we denk ik, nooit te weten komen. Sinds ik in Nieuwerkerk woon heb ik ver schillende Jannen Folmer gekend, maar die komen om voor de hand liggende redenen niet in aanmerking. Blijft de vraag hoe een kaart die in 1908 naar de Verenigde Staten is gezonden, hon derd vier jaar later weer terecht komt in Nieuwerkerk waar hij ooit op de post is gedaan? Ook dit zal wel niet te achterhalen zijn. Met NIEUWERKERK, Marktplein. Beeldzijde van de kaart aan Maximiliaan Braam. Privé bezit A.M. Leyendekkers 3

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2012 | | pagina 5