VERENIGING STAD EN LANDE VAN SCHOUWEN-DUIVELAND Opgericht in 1939 Het doel van de Vereniging is in de meest uitgebreide zin: a bevorderen en behoud van de stedelijke en lande lijke schoonheid in het werkgebied (dit omvat de gehele gemeente Schouwen- Duiveland); b bevorderen van de kennis van dit gebied; c bestuderen van de levensomstandigheden, gewoonten en gebruiken van personen die dit gebied bewonen of hebben bewoond. (artikel 4 van de statuten, vastgelegd in een notariële akte, verleden te Zierikzee op 24 oktober 1991) Bestuur: VACANT (voorzitter) A.J. Meintema (vice-voorzitter) G.W. de Groot (secretaris) C.L. van der Linde (penningmeester) Mevr. C.J. Geluk Mevr. A.C.w. Sluis w.G. Renden C.J. Struijk Secretariaat: Postbus 70, 4300 AB ZIERIKZEE. tel. 0111-413430. Computerbeheer ledenbestand: C.L. van der Linde, Verrenieuwstraat 28, 4301 HZ Zierikzee, tel. 0111-412705. Contributie 20,00 per jaar Bankgironummer: IBAN code: NL68INGB0000390482 BIC code: INGBNL2A (Gironummer 390482) t.n.v. de penningmeester Vereniging Stad en Lande te Zierikzee Internet: www.stad-en-lande.nl.

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2012 | | pagina 31