I i fi i i m deels Vlaamse Renaissancestijl met een combina tie van baksteen en zandstenen raamkozijnen. Nadat de laatste hertog Karei lil van Croy in 1612 kinderloos overleed, kwam het kasteel, via het huwelijk van zijn zus, in handen van de hertogen van Arenberg. Deze Duitse familie bewoonde het kasteel tot aan de Eerste wereldoorlog. Het kas teel is nu eigendom van de Katholieke Universiteit Leuven die het gebruikt als centraal gebouw voor de ingenieursfaculteit. i® Het stadhuis van Leuven in flamboyante gotische stiji gebouwd en gedecoreerd door de familie Keldermans, foto collectie auteur. 28

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2012 | | pagina 30